Litoral Marítim

Barcelona disposa d’un equipament que mira al mar i a la platja. És la Instal·lació Esportiva Municipal Espai de Mar (pg. Marítim, 5), que programa una gran varietat d’activitats esportives i ofereix diversos serveis, sempre amb vinculació amb el litoral marítim de la ciutat.

Aigües Obertes és l’oferta de natació a mar obert de la ciutat. Amb diversos itineraris per litoral barceloní i activitats i propostes complementàries, aquesta iniciativa apropa encara més el mar als habitants de la ciutat.