"Aprenentatge cooperatiu i estimulació sensorial", nova sessió formativa de Barcelona Esport Inclou

dj., 06/05/2021 - 12:00

Esport Inclou. La segona sessió, que tindrà lloc aquest 13 de maig de 17.30 a 19.30 hores, serà en format presencial a la zona de platja davant del CEM la Mar Bella.

“Aprenentatge cooperatiu i estimulació sensorial”, serà la temàtica a abordar a la propera sessió formativa de ’Barcelona Esport Inclou aquest 13 de maig de 17.30 a 19.30 hores.

Sessió ‘Aprenentatge cooperatiu i estimulació sensorial’

Horari: de 17.30 a 19.30 hores.

Descripció

Curs de dues sessions orientat a donar eines, recursos i coneixements perquè a través d’una metodologia cooperativa, es pugui incloure qualsevol persona amb discapacitat a través del joc i l’esport. Durant el curs hi haurà components teòrics i pràctics, fent èmfasi en la metodologia cooperativa.tats.

Objectius

– Donar a conèixer i prendre consciencia de l’Aprenentatge Cooperatiu i de l’Estimulació Sensorial
– Oferir coneixements bàsics sobre la Discapacitat i altres trastorns.
– Compartir estratègies i pautes d’actuació, des de la mirada de l’Aprenentatge Cooperatiu i l’Estimulació Sensorial, per la participació dels infants i Joves amb Discapacitat dins de l’àmbit de l’activitat física-esportiva , tant en el camp educatiu , com en el de lleure.
– Proporcionar una fonamentació teorico-pràctica que capaciti els professionals que intervenen en la inclusió dels infants i joves amb discapacitat i/o altres trastorns, perquè puguin donar una resposta educativa eficaç a les necessitats educatives .

Dinàmica

El curs està dividit en dues sessions:

– 1ª sessió: 29 d’abril, de 17:30 a 20 hores (sessió telemàtica – plataforma ZOOM).
– 2ª sessió: 13 de maig, de 17:30 a 19:30 hores (sessió presencial). La sessió presencial tindrà lloc a la zona de platja davant del CEM la Mar Bella.

Enllaços recomanats

Share this content