Barcelona pot reobrir instal·lacions esportives i piscines amb restriccions d’aforaments

dl., 23/11/2020 - 08:00

Ciutat. A partir d'aquest dilluns, 23 de novembre, Barcelona podrà reobrir equipaments i instal·lacions esportives, i piscines, tant cobertes com descobertes, amb restriccions d’aforaments.

Des d’aquest 23 de novembre, Barcelona podrà reobrir equipaments i instal·lacions esportives, i piscines, tant cobertes com descobertes, amb restriccions d’aforaments, d’acord amb el que estableix  el pla de desescalada  de les mesures de restricció i mobilitat  establertes per la Generalitat de Catalunya. El pla consta de quatre fases, de quinze dies cada una,  les quals s’aniran  desplegant al llarg de dos mesos. Les fases podran ser revisades i reavaluades en funció dels resultats i l’evolució de la pandèmia. L’objectiu final d’aquest pla és recuperar, de manera progressiva i controlada, l’activitat ciutadana normalitzada.

En aquesta primera fase es podran obrir instal·lacions esportives, amb limitacions, amb la finalitat d’acollir el desenvolupament de la pràctica esportiva i entrenament. Aquestes mesures es concretaran de la següent manera;

Reobertura d’ instal·lacions esportives 

– Es podran obrir les instal·lacions esportives descobertes i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i amb control d’accés.
– Es podran obrir les instal·lacions esportives cobertes i espais de pràctica esportiva coberta, amb un aforament màxim del 30% i amb cita prèvia. Aquests espais hauran de garantir ventilació creuada.
– No es podrà fer ús de vestidors en cap instal·lació ni equipament esportiu, llevat dels vestidors de les piscines, i aquests només seran per l’ús exclusiu dels usuaris/usuàries de les mateixes.
– Les instal·lacions esportives que desenvolupin sessions curriculars d’Educació Física durant l’horari lectiu, podran obrir i acollir alumnes sense superar, en cap cas, els percentatges d’aforaments permesos.
– Els Centres de Tecnificació i els Centres d’Alt Rendiment, tant de titularitat pública com privada, no es veuran afectats per aquestes restriccions.

Limitacions a la pràctica esportiva i a l’activitat física a les instal·lacions esportives

– Les instal·lacions esportives podran romandre obertes al públic de les 06.00h del matí a les 21.00h del vespre.
– Des de divendres a les 06.00h fins a dilluns a les 06.00h, els/les esportistes només podran desenvolupar practica esportiva o física a instal·lacions esportives del propi municipi.
– L’activitat física i la pràctica esportiva a les instal·lacions esportives, tant cobertes com descobertes, ha de desenvolupar-se preferiblement de forma individual.

 

Activitat esportiva a l’aire lliure

– Es permet l’activitat física i esportiva a l’aire lliure de forma individual, amb convivents (persones que viuen en el mateix domicili) o en grups de màxim 6 persones, sempre respectant els horaris de confinament nocturn.
– Des de divendres a les 06.00h del matí fins a dilluns a les 06.00h del matí, la pràctica d’activitat física i esportiva a l’aire lliure haurà de desenvolupar-se dins del municipi de residència o entre municipis limítrofs, i podrà realitzar-se amb convivents o en grups de màxim 6 persones.
– La pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física (per exemple, senderisme), incloent-hi les nàutiques i les aèries.
– Aquestes limitacions no s’apliquen en el cas d’esportistes federats.

S’autoritzen les activitats esportives extraescolars

– Es permet la pràctica d’activitats extraescolars de caràcter esportiu, sempre respectant els  grups estables esportius.


Reobertura de piscines

– Es podran reobrir les piscines cobertes per a la pràctica esportiva, amb aforament limitat del 30%  i amb reserva horària mitjançant cita prèvia.
– Es podran obrir les piscines descobertes per a la pràctica esportiva, amb aforament limitat del 50% i amb sistema de control d’entrada.
– Es podran obrir els vestidors, només per les/els usuàries/usuaris de les piscines, sempre que es garanteixi la distància interpersonal de 2,5m2, tant a  l’espai de vestidors com al de dutxes.
– No es podran obrir zones d’aigües o espais ludicotermals.

Competicions esportives

– Les instal·lacions esportives podran romandre obertes, fora de l’horari establert, per acollir competicions internacionals, estatals i professionals.
– Aquestes competicions no podran admetre públic.

 

Share this content