Barcelona presenta el pla de salvaguarda i regeneració del sistema esportiu de la ciutat

dv., 03/07/2020 - 16:41

Ciutat. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, activa un pla de salvaguarda i regeneració del sistema esportiu de la ciutat. Es destinaran 5 M€ a les ajudes a les famílies, els clubs i les entitats esportives de la ciutat.

El pla de reactivació econòmica contempla tres grans eixos d’actuació: l’ajut extraordinari a clubs i entitats esportives, el reforç de l’accés universal a l’esport, i restablir l’equilibrieconòmic de les Instal·lacions Esportives Municipals.

El sector esportiu ha patit un fort impacte arran de la crisi sanitària de la Covid-19. Aquesta crisi social i econòmica ha afectat a nivell individual als esportistes, però també a nivell de clubs, entitats esportives i instal·lacions destinades a la pràctica de l’esport.

Ajut extraordinari a clubs i entitats esportives

Amb la crisi sanitària, aquestes entitats i clubs han patit un greu impacte de liquiditat a les seves economies per la manca de cobrament de quotes. La majoria d’elles han vist com els seus ingressos es reduïen considerablement, en molts casos totalment, provocant-los dificultats per fer front a les despeses de lloguer, subministraments, assegurances, despeses bancàries, pagaments a proveïdors… Aquest fet, a més de posar en perill la viabilitat de moltes d’aquestes entitats i clubs, també ha posat en risc linici de la propera temporada esportiva 2020/2021, així com la producció de programes esportius de qualitat.

L’Ajuntament de Barcelona, coneixedor d’aquesta realitat i de l’aturada que ha representat la crisi sanitària per al sector, ha posat en marxa una línia d’ajuts econòmics extraordinaris adreçada a regenerar tot aquest teixit associatiu per tal que les entitats i clubs puguin assumir les despeses que es derivin en l’inici de l’activitat esportiva regular.

Aquesta línia d’ajuts està dissenyada per ajudar-los a pagar:

– Despeses per a les competicions esportives escolars que organitza el CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona). En el darrer curs 2019-2020, 40.000 nois i noies van  participar en els Jocs Escolars de Barcelona.

– Despeses directes per a les competicions organitzades per les federacions esportives (drets d’inscripció, llicències esportives, assegurances, arbitratges, revisions mèdiques obligatòries,…). En la darrera temporada més de 95.000 esportistes, provinents de 822 entitats, han obtingut llicència federativa.

– Despeses del lloguer de les instal·lacions esportives per a la realització de sessions d’entrenament i celebració de competicions (partits, concursos, …). L’Ajuntament assumirà directament el cost del lloguer del primer mes (setembre o octubre) dels clubs que són usuaris de la xarxa d’Instal·lacions Esportives Municipals . Aquesta mesura beneficiarà uns 200 clubs de la ciutat.

– La retribució als/les tècnics/ques d’esport responsables de dirigir, dinamitzar o coordinar les activitats, els grups o els equips de competició.

Reforçar la garantia de l’accés universal a l’esport

La crisi sanitària també ha afectat a moltes famílies de la ciutat que viuen situacions de precarietat laboral i vulnerabilitat social. L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir l’accés a l’esport de base a l’alumnat perquè la pràctica esportiva és una oportunitat de salut física i mental, i també un factor d’educació i de cohesió social.

L’accés universal a l’esport és un dels eixos de la política esportiva del Govern municipal i es concreta a través del programa municipal d’ajudes per a nois i noies de 6 a 17 anys, que pel curs/temporada 2019-2020 té un pressupost de 3 milions d’euros, i ha beneficiat a més de 13.000 escolars.

Reequilibri econòmic de les Instal·lacions Esportives Municipals

La  xarxa de  les  124 instal·lacions  esportives  municipals proporciona  espais,  en règim  de lloguer,  a  unes  200 entitats  i  clubs de  la  ciutat, els  quals  apleguen al  voltant  de 80.000 esportistes i ofereixen serveis a uns 800.000 usuaris/àries que participen en cursets d’activitats, jornades i  entrades  ocasionals. A més,  els  41 Centres  Esportius Municipals presten  servei als/les 200.000 usuaris/àries  que en  són  abonats/des. Cal  destacar que la contribució  de  les Instal·lacions  Esportives Municipals  a l’economia  de la  ciutat  és molt  important perquè  donen ocupació a més de 3.700 persones.

Recentment, les Instal·lacions Esportives Municipals han tornat a obrir les seves portes després de tres mesos de tancament. Per adaptar-se a la nova situació de normalitat, han posat en marxa un seguit de mesures sanitàries preventives (limitació d’usos d’alguns serveis, reducció d’aforaments,…), que han requerit de l’activació de mesures específiques i extraordinàries per part de les instal·lacions. L’objectiu de represa del funcionament ha estat el d’assegurar la màxima oferta possible de serveis, d’acord amb les mesures sanitàries establertes, posant-les novament a disposició de la ciutadania i de les entitats per tal que aquestes puguin continuar desenvolupant la seva pràctica esportiva.

La inactivitat en les instal·lacions esportives des del passat 14 de març ha provocat un impacte en la seva gestió econòmica. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit actuar per assumir la responsabilitat administrativa i assegurar l’equilibri econòmic-financer d’aquelles concessions on això sigui necessari.

Share this content