dl., 12/03/2018 - 16:45

Barcelona, una ciutat d'esport inclusiu

Inclusió. L'activitat físicoesportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les persones i per això és necessari tenir a l'abast un programa com Barcelona Esport Inclou per a persones amb discapacitat.

El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i a Barcelona ens sumem, no només el dia 3 sinó cada dia, a intentar fer una vida millor a les persones amb diversitat funcional. L’esport, sens dubte, és una eina fonamental que hi pot ajudar molt.

De fet, la pràctica de l’activitat físicoesportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les persones, especialment d’aquelles que són més vulnerables com a conseqüència d’alguna discapacitat, incidint positivament en aspectes claus com la salut, la inclusió i la cohesió social de la ciutat.

Per aquest motiu, és necessari tenir a l’abast un programa com Barcelona Esport Inclou, específicament adreçat a totes aquelles persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona.

Tot seguint les recomanacions de la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l’Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports, amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, aposta per la protecció i la promoció dels drets humans de les persones amb discapacitat en un règim d’igualtat d’oportunitats amb la resta de la població.

Tant és així, que podeu conèixer tota l’oferta esportiva inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona en el web de l’Esport Inclou. Descobriu l’oferta dins i fora de l’horari lectiu, en diferents activitats i esdeveniments, els serveis que s’ofereixen de formació, assessorament, suport i préstec de material. Tot, per facilitar la pràctica esportiva a totes les persones i eliminar les barreres.

Share this content