dv., 03/08/2019 - 10:59

El Pla de formació de l'Esport Inclou, al detall

Esport Inclou. Presentem les diferents activitats que es realitzen en el primer trimestre d'aquest curs 2018-2019 emmarcades en el Pla de Formació del programa l'Esport Inclou.

8La pràctica de l’activitat físicoesportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les persones, especialment d’aquelles que són més vulnerables com a conseqüència d’alguna discapacitat, incidint positivament en aspectes claus com la salut, la inclusió i la cohesió social de la ciutat.

Per aquest motiu, és necessari tenir a l’abast un programa com l’Esport Inclou, específicament adreçat a totes aquelles persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona.

Pla de Formació

Presentem les diferents activitats que es realitzen en el primer trimestre d’aquest curs 2018-2019 emmarcades en el Pla de Formació del programa l’Esport Inclou. Són sessions gratuïtes, obertes a tothom tot i que s’orienten a perfils concret en cada activitat.

Per a més informació i inscripcions, han de dirigir-se al correu esportinclou@bcn.cat.

Activitats

Formació: Coneixements orientats a l’atenció al públic dels Centres Esportius Municipals
– 24 de gener
– 10 a 13h
– Districte de Nou Barris (sala d’actes)
– Sessió teòrica i pràctica on es donen a conèixer la tipologia de discapacitats que cataloga la Generalitat així com els serveis que l’Ajuntament de Barcelona posa en disposició dels ciutadans i ciutadanes i que es poden sol·licitar a través del CEM. Hi ha una part pràctica on es posa en situació real a totes les persones assistents a través d’una dinàmica per grups.

Formació: Inclusió de persones amb discapacitat física a les activitats dirigides i sala de fitnes
– 20 de febrer
– 17:30 a 20:30h
– Club Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell
– Formació adreçada al personal tècnic de les sales de fitnes així com de les activitats dirigides dels CEM. Amb presència d’un o una esportista amb discapacitat física, es dona a conèixer quines eines i recursos necessita per tal que pugui fer qualsevol exercici o activitat del CEM sense límits ni barreres. La sessió, amb una part teòrica inicial, es complementarà amb una part pràctica on es mostraran els diferents exercicis que pot fer en una sala de fitnes amb les màquines que existeixen en aquell espai.

Seminari ‘Juguem’ (2a sessió): Aprenentatge cooperatiu i estimulació sensorial: jocs i esport  per a la inclusió
– 11 de març
– 17 a 20h
– Centre Esportiu Municipal La Mar Bella
– Seminari de tres sessions. Orientat al personal tècnic d’activitats esportives on es dona a conèixer una metodologia cooperativa a través dels jocs. Aquesta primera sessió té un contingut teòric: es mostra la metodologia, acompanyada de casos reals, amb l’objectiu que puguin implementar-la en els seus respectius grups sempre i quan es compleixi el terme d’inclusió.

Seminari ‘TEA a l’aigua’ (2a sessió): Pautes i estratègies per a la inclusió d’infants i joves a les activitats físiques esportives i aquàtiques
– 27 de març
– 9 a 13:30h
– Centre Esportiu Municipal La Verneda
– Seminari de dues sessions. Orientat al personal tècnic d’activitats aquàtiques. Aquesta primera sessió, amb contingut teòric, dona a conèixer el món de l’autisme i quines eines i recursos pot transmetre el monitor/a al grup per tal que l’activitat tingui un caràcter inclusiu.

Formació: Estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb discapacitat visual en els jocs motors i l’esport
– 5 d’abril
– Matí 10 a 13h
– CEM La Bordeta
– Sessió teòrica orientada a personal tècnic esportiu que desenvolupa activitat física a un grup d’adults en espai obert i on pertanyen persones amb trastorn mental. Té una part teòrica, on es donen a conèixer trets característics dels transtorn així com eines i recursos per incloure’ls a l’activitat, i una part pràctica, amb la presència d’un grup on els participants tenen NEE i es posea en pràctica la dinamització de la sessió.

Share this content