Barcelona destina 6 M€ en subvencions a famílies i entitats per fomentar la pràctica esportiva

És l’import més alt que l’Ajuntament ha destinat a ajuts d’aquestes característiques i s’ha assolit el repte de no deixar cap família fora de l’activitat esportiva per motius econòmics.

Aquest 12 de gener, encapçalat pel regidor d’Esports David Escudé, ha tingut lloc la presentació oficial del programa d’ajuts i subvencions a famílies i entitats per fomentar la pràctica esportiva. Així doncs, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports (IBE) destinarà al llarg del 2022 un total de 6 M€ a ajudes i subvencions per l’esport per tal que les famílies no deixin de portar els seus fills i filles a les activitats esportives de lleure per motius econòmics. Aquesta important aportació econòmica, la més gran que ha fet mai l’Ajuntament de Barcelona, respon a la voluntat de l’Institut Barcelona Esports de fer assequible a tothom la pràctica esportiva, donat que l’esport i l’activitat física està demostrat que són eines fonamentals a l’hora de transmetre valors positius i, sovint, la millor manera de cohesionar el teixit d’una societat.

Més beques per esport extraescolar

En aquesta darrera convocatòria l’IBE ha atorgat un total de 13.936  beques per al curs 2021-2022, que suposaran un import total de 3,6 M€, un volum que s’ha incrementat en un 50% respecte a l’anterior convocatòria, quan es van atorgar ajuts per un valor total de 2,4 M€. Per altra banda, la mitjana d’ajut econòmic per infant s’eleva ja fins als 256,47 €.

Aquests ajuts s’adrecen directament a les entitats organitzadores d’activitats esportives fora d’horari escolar homologades. Enguany, aquest curs han estat homologades un total de 308 entitats i, d’aquestes, n’hi ha 285 que reben els recursos de les beques que han sol·licitat les famílies.

Les beques s’habiliten per facilitar l’accés o abaratir les despeses de nens i nenes així com joves d’entre 6 i 17 anys que pertanyen a famílies amb rendes baixes (és a dir, amb imports nets de renda familiar disponible per membre de la unitat iguals o inferiors a 10.000€) i que realitzen activitats físiques i esportives en horari extraescolar. Els barems per tal d’establir el percentatge de beca que pertoca a cada sol·licitant han variat aquest any en els següents termes:

– Les rendes per sota de 7.000 € reben el 90% de la bonificació (aquest barem se situava en rendes per sota de 6.000 € anteriorment).
– Les rendes entre 7.000 € i 9.000 € reben el 60% de la bonificació (aquest barem se situava en el tram de rendes entre 6.000 € i 7.500 €).
– Finalment les rendes situades entre els 9.000 € i els 10.000 € reben el 30% de la bonificació (aquest barem se situava en el tram entre 7.500 € i 9.000 €).

Aquests nous barems han permès augmentar el nombre de famílies que s’han beneficiat de les beques per activitats extraescolars esportives. A més, els ajuts de bonificació màxima (del 90%) han crescut notòriament respecte el total: si al 2020 suposaven el 79%, ara ja són un 89%.

Subvencions

La regidoria d’Esports preveu destinar un total de 2,4 M€ a subvencions d’entitats esportives de l’any 2022, dins del marc de la convocatòria general de ciutat. El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria de subvencions que està oberta des del 7 i fins el 27 de gener, tots dos inclosos. En el cas de les subvencions de l’àmbit de l’esport, les entitats tenen l’opció de sol·licitar ajuts per a projectes que es realitzen o bé durant un any natural, o bé en la temporada esportiva 2022-2023. Sigui com sigui, el requisit és que es tracti d’un programa de foment de la pràctica esportiva d’àmbit de ciutat, i s’hi poden incloure les següents tipologies:

– Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona.
– Competicions esportives internacionals i esdeveniments esportius d’interès ciutadà.
– Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva de col·lectius específics.
– Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb discapacitat en l’activitat física o en l’esport.
– Projectes o activitats específiques de promoció de la salut des de l’activitat física o l’esport.
– Suport a l’esport federat femení que competeixi en l’àmbit estatal.
– Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva d’esports minoritaris

A banda d’aquests programes, les entitats podran trobar-ne altres de suport al foment de l’esport i l’activitat física d’àmbit de districte, però en aquest cas ja directament valorats i subvencionats pel propi districte. En cap cas, però, es podrà presentar més d’una sol·licitud per cada projecte, ni tan sols encara que aquests combinin l’àmbit de districte amb el de ciutat.