Ja es poden demanar les ajudes per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar

Fins al 6 d’octubre, les famílies podran sol·licitar la subvenció de l’Ajuntament, que enguany ha incrementat la dotació pressupostària fins als 4M, perquè els i les menors d’edat al seu càrrec puguin practicar esport fora de l’horari lectiu.

Els ajuts, destinats a infants i adolescents d’entre 6 i 17 anys integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, tenen l’objectiu de democratitzar la pràctica esportiva entre les persones més joves, oferint l’oportunitat a tothom de poder descobrir esports diferents i construir hàbits saludables; sense que ningú pugui ser exclòs o exclosa per raons econòmiques

La sol·licitud de la subvenció s’ha de realitzar de forma telemàtica. No obstant, l’Ajuntament proporcionarà un servei especial d’acompanyament a les famílies per tal de facilitar la seva tramitació. Per una banda, incrementarà els punts d’atenció presencial, amb cita prèvia, i, per l’altre, mantindrà activa la línia telefònica a través del número 932 747 373.

1M més per a fomentar l’activitat física

L’Institut Barcelona Esports (IBE) destinarà 4 milions d’euros als ajuts per la pràctica esportiva fora d’horari escolar amb entitats esportives homologades, un milió més que la quantitat inicial prevista en el 2021. L’augment de la dotació pressupostària és resultat del gran volum de sol·licituds rebudes l’any passat, que van impulsar a l’Ajuntament a llençar una segona convocatòria per tal d’incloure a totes aquelles persones beneficiàries que complien els requisits. D’un total de 16.370 peticions, es van atorgar 13.936 (85%) per un import de 3.574.132,89€. 

Més de 300 entitats homologades per l’IBE

Una de les condicions imprescindibles per poder demanar els ajuts és que les activitats esportives estiguin organitzades per una entitat homologada. Aquest 2022, el cens d’entitats ratificades per l’IBE ha arribat a les 312 entitats; una prova del teixit estable i col·lectiu d’institucions que, exhibint una gran professionalitat i qualitat en l’organització, fan possible les activitats esportives fora d’horari lectiu.

Més informació