Observatori de l'Esport i de l'Activitat Física de Barcelona

L'Observatori té com a objectiu principal analitzar i recollir les diferents dades que permetin fer un control i una avaluació continuada del sistema esportiu de la ciutat. Per poder dur a la pràctica aquest objectiu, és imprescindible disposar de les eines de valoració i anàlisi comparatiu.

També té la voluntat d'estudiar l'evolució del sistema barceloní i proposar els estudis i els treballs pertinents, de tal manera que es pugui comparar Barcelona amb altres ciutats i països.

 

VEURE TOTS ELS ESTUDIS

salts piscines municipals

Àmbits

PRÀCTICA ESPORTIVA

L'Ajuntament de Barcelona realitza periòdicament estudis per conèixer el nivell de pràctica esportiva que realitzen els ciutadans i les seves característiques. Bàsicament es fan dues enquestes entre la població, una adreçada a la població en edat escolar (educació obligatòria, entre  5 i 16 anys) i una altra adreçada a la població adulta (a partir dels 17 anys). A partir d'aquests estudis es pot obtenir una fotografia de la pràctica esportiva de la població, les seves tendències i possibles necessitats.

Pràctica esportiva
obersvatori esport 1.1.
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen esport
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
obersvatori esport 1.6.jpg
Indicador: 
Percentatge d’escolars de 5 a 16 anys que fan pràctica esportiva regular (setmanalment) fora de l’horari lectiu
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
observatori esport 1.2.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen esport segons sexe
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
observatori esport 1.7.jpg
Indicador: 
Percentatge d’escolars de 5 a 16 anys que fan pràctica esportiva regular (setmanalment) fora de l’horari lectiu segons sexe
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
observatori esport 1.3.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen esport segons franges d’edats
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
observatori esport 1.8.jpg
Indicador: 
Percentatge d’escolars de 5 a 16 anys que fan pràctica esportiva regular (setmanalment) fora de l’horari lectiu segons cicle escolar
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
blanc.jpg
1.9.jpg
Indicador: 
Percentatge d’escolars de 5 a 16 anys que fan pràctica esportiva regular (setmanalment) fora de l’horari lectiu segons cicle escolar i sexe
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
1.5.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen esport segons districte
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
1.10.jpg
Indicador: 
Percentatge d’escolars de 5 a 16 anys que fan pràctica esportiva regular (setmanalment) fora de l’horari lectiu segons districte
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
Motivacions
observatori esport 2.1.jpg
Indicador: 
Percentatge de les persones majors de 17 anys que fan pràctica esportiva que tenen aquestes motivacions per practicar esport. Pregunta amb format multi-resposta.
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
observatori esport 2.3.jpg
Indicador: 
Percentatge dels infants i joves (de 5 a 16 anys) que fan pràctica esportiva de forma regular (setmanalment), que tenen aquestes motivacions per practicar esport. Pregunta amb format multi-resposta.
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
observatori esport 2.2.jpg
Indicador: 
Percentatge de les persones majors de 17 anys que no fan pràctica esportiva que tenen aquestes motivacions per a no practicar esport. Pregunta amb format multi-resposta.
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
observatori esport 2.4.jpg
Indicador: 
Percentatge dels infants i joves (de 5 a 16 anys) que no fan pràctica esportiva de forma regular (setmanalment), que tenen aquestes motivacions per a no practicar esport. Pregunta amb format multi-resposta.
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
Tipus de pràctica
observatori esport 3.1.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen cadascuna de les modalitats especificades. Univers: persones que practiquen esport. Pregunta amb format multi-resposta.
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
observatori esport 3.4.jpg
Indicador: 
Percentatge d’infants i joves (de 5 a 16 anys) que practiquen cadascuna de les modalitats especificades fora de l’horari lectiu. Univers: infants i joves que fan pràctica esportiva. Pregunta amb format multi-resposta
Font: 
Percentatge d’infants i joves (de 5 a 16 anys) que practiquen cadascuna de les modalitats especificades fora de l’horari lectiu. Univers: infants i joves que fan pràctica esportiva. Pregunta amb format multi-resposta
observatori esport 3.2.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen cadascuna de les modalitats especificades, desagregat per sexe. Univers: persones que practiquen esport. Pregunta amb format multi-resposta.
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
observatori esport 3.5.jpg
Indicador: 
Percentatge d’infants i joves (de 5 a 16 anys) que practiquen cadascuna de les modalitats especificades fora de l’horari lectiu, desagregat per sexe. Univers: infants i joves que fan pràctica esportiva. Pregunta amb format multi-resposta.
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
3.3.part_i.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen cadascuna de les modalitats especificades, desagregat per franges d’edat. Univers: persones que practiquen esport. Pregunta amb format multi-resposta (I)
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
blanc_gran.jpg
3.3.part_ii.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que practiquen cadascuna de les modalitats especificades, desagregat per franges d’edat. Univers: persones que practiquen esport. Pregunta amb format multi-resposta (II)
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
blanc_gran.jpg
Hàbits de pràctica
4.1.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que fan pràctica esportiva en les freqüències especificades. Univers: persones que practiquen esport
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
4.4.jpg
Indicador: 
Percentatge d’infants i joves (de 5 a 16 anys) que fan pràctica esportiva en les freqüències especificades. Univers: infants i joves que fan pràctica esportiva regular (setmanalment) fora de l’horari lectiu
Font: 
Pérez, M. i Viñas, J (2007); Viñas, J (2013;2018). Estudi dels hàbits esportius de la població escolar de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
4.2.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones que utilitzen els diferents espais descrits, per fer la pràctica esportiva. Univers: persones que practiquen esport. Pregunta amb format multi-resposta
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
blanc_4.jpg
4.3.jpg
Indicador: 
Percentatge de persones majors de 17 anys que disposen de llicència federativa esportiva. Univers: persones que practiquen
Font: 
Ajuntament de Barcelona (2006, 2013, 2017). Enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de la ciutat de Barcelona. Barcelona: Institut Barcelona Esports
blanc_4.jpg