Observatori de l'Esport i de l'Activitat Física de Barcelona

L'Observatori té com a objectiu principal analitzar i recollir les diferents dades que permetin fer un control i una avaluació continuada del sistema esportiu de la ciutat. Per poder dur a la pràctica aquest objectiu, és imprescindible disposar de les eines de valoració i anàlisi comparatiu.

També té la voluntat d'estudiar l'evolució del sistema barceloní i proposar els estudis i els treballs pertinents, de tal manera que es pugui comparar Barcelona amb altres ciutats i països.

salts piscines municipals