Oferta esportiva en horari extraescolar

Aquí en podeu consultar tota l’oferta. A continuació us detallem totes les activitats:

“Esquitxa”: Educació infantil, 0-3 anys.
A través de les activitats aquàtiques, els nadons es familiaritzen amb un nou medi de sensacions i relacions.

 “Mou-te”: Educació infantil, 3-6 anys.
Potenciació del coneixement i el control del propi cos mitjançant el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques. També es persegueix difondre els valors derivats de la relació amb el medi i amb altres persones. L’activitat física inclosa s’agrupa per tipologia d’activitats (atlètiques, gimnàstiques, d’expressió, amb suport musical...).

“Descobrim l’esport”: Educació primària, 6-12 anys.
Activitats adreçades a la progressió de les habilitats dels infants, amb la intenció que reconeguin l’esport com una forma d’aprendre coses noves, de fer salut i de construir
amistats. Les activitats proposades inclouen activitats poliesportives i activitats de disciplines específiques. Per a la franja d’edat compresa entre els 6 i els 8 anys, és recomanable l’activitat poliesportiva, tot i que en alguns casos l’oferta també inclou activitats d’una sola modalitat esportiva.

“Fem esport”: Educació secundària, 12-18 anys. 
Inclou els programes que persegueixen consolidar la pràctica d’activitat física i esportiva com a hàbit saludable i d’ocupació de lleure entre el joves. Les activitats proposades són molt diverses: des de programes d’activitats físiques amb suport musical fins a l’entrenament amb un equip que participa en competicions, passant per grups d’amics i amigues que es troben per entrenar i jugar lligues informals.

“L'esport inclou" 
Pel que fa a la participació d’infants i joves amb discapacitat, quan el tipus d’activitat i el grau de discapacitat ho permetin, el plantejament de l’oferta n’ha de permetre la seva inclusió. El programa municipal "L’esport inclou" ofereix a les entitats organitzadores un servei d’assessorament per ajudar-les a aconseguir-ho.

El paper de les famílies

Un cop hagueu ajudat el vostre fill o filla a escollir l’activitat esportiva que durà a terme és molt important que:

  • Tingueu sempre present que l’objectiu és facilitar que el vostre infant es mantingui saludable i creï una sòlida xarxa d’amistats.
  • Mantingueu un contacte continuat amb l’entitat on es desenvolupa l’activitat per conèixer l’evolució del vostre fill o filla.
  • Col·laboreu amb l’entitat en aquelles tasques que pugueu (desplaçaments a competicions, activitats socials, etc.)

Llegir menys