Programa d'activitats escolars

L'oferta esportiva en horari lectiu compta amb uns programes que estan directament relacionats amb els continguts del programa de l’Educació Física de les escoles. A través del programa L'Escola fa esport a la ciutat, l'Institut Barcelona Esports col·labora amb els centres educatius per fomentar l'esport escolar per a tots els infants. Amb aquest programa, es realitzen cententars d'activitats durant l'any per a tots els cursos i milers de nens i nenes hi participen, educant-se en valors a través de l'esport i l'educació física.

A més, s'ofereix un servei de préstec de material esportiu específic pel treball dels programes en els centres educatius, així com també es realitzen les Jornades "L'esport fa escola!" de formació per al professorat.

I amb això, s'apropa les instal·lacions i els espais esportius de la ciutat de Barcelona a l’escola, alhora que es treballa perquè els escolars coneguin diferents disciplines i participin com a futurs esportistes en esdeveniments esportius.

QUÈ TREBALLEM?

Compartir experiències, treballar l'esforç personal i l'esperit de superació per assolir reptes, així com saber guanyar i acceptar les derrotes, o cedir protagonisme en favor del grup, són aspectes molt beneficiosos per al creixement personal i col·lectiu d’infants i adolescents.

L’esport és un magnífic vehicle per a l’enriquiment personal i com a transmissor de molts d’aquests valors. I aquests valors són els que vol transmetre l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, i ho fa mitjançant actuacions de promoció de l’activitat física i l’esport en edat escolar com és la posada en marxa del pla d’Educació Física curricular en horari escolar: L’Escola fa esport a la ciutat.

Aquesta iniciativa compta amb un ampli ventall de propostes que normalment es desenvolupen amb una formació perllongada durant tot el curs i que acaben amb una sessió final que mostra aquest treball realitzat.

COM FUNCIONEM?

  • Disseny de les propostes a partir dels currículums escolars i les necessitats específiques a partir de l’iniciativa de l’Institut Barcelona Esports en matèria de promoció esportiva i del professorat d’Educació Física dels centres educatius de la ciutat.
  • Informació en el Programa d’Activitats Escolars del Consell de Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Realització de les inscripcions.
  • Realització de les sessions de formació del professorat inscrit als diferents programes amb propostes didàctiques per a cada contingut educatiu.
  • Treball del professorat amb el seu alumnat als centres educatius. Algunes propostes compten amb la col·laboració de tècnics especialitzats en algunes sessions.
  • Realització de les activitats finals.
  • Valoració del procés i resultats amb tots els agents implicats per a la redefinició dels programes.

Llegir menys