Subvencions

L'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, concedeix subvencions a les entitats o als particulars que duen a terme activitats o projectes esportius al terme municipal de Barcelona.