1. Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona. 2012
2. Barrios
Dto.     Barrios   Población   Índice RFD  
Barcelona = 100  
                     
          BARCELONA   1.619.839   100,0  
                     
1     1. el Raval   49.844   65,4  
1     2. el Barri Gòtic   16.754   99,7  
1     3. la Barceloneta   15.745   69,0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.873   89,3  
2     5. el Fort Pienc   32.225   98,0  
2     6. la Sagrada Família   52.007   95,3  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.436   150,1  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.887   119,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.760   105,9  
2     10. Sant Antoni   38.277   94,8  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   41.380   80,7  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.046   45,9  
3     13. la Marina de Port   30.256   67,4  
3     14. la Font de la Guatlla   10.236   69,7  
3     15. Hostafrancs   16.094   72,1  
3     16. la Bordeta   18.498   72,9  
3     17. Sants - Badal   24.574   74,3  
3     18. Sants   41.530   85,2  
4     19. les Corts   46.698   129,6  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.762   109,3  
4     21. Pedralbes   11.778   240,7  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.398   177,5  
5     23. Sarrià   24.362   189,8  
5     24. les Tres Torres   16.008   215,0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   24.552   187,9  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.466   176,0  
5     27. el Putxet i el Farró   29.618   138,2  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.521   113,7  
6     29. el Coll   7.222   92,9  
6     30. la Salut   13.196   117,4  
6     31. la Vila de Gràcia   51.025   102,6  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.582   98,6  
7     33. el Baix Guinardó   25.768   85,3  
7     34. Can Baró   8.990   81,4  
7     35. el Guinardó   35.697   89,8  
7     36. la Font d'en Fargues   9.498   107,5  
7     37. el Carmel   32.323   58,5  
7     38. la Teixonera   11.410   71,3  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.922   79,6  
7     40. Montbau   5.090   76,4  
7     41. la Vall d'Hebron   5.545   90,3  
7     42. la Clota   456   78,5  
7     43. Horta   26.816   80,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.584   71,7  
8     45. Porta   24.772   60,5  
8     46. el Turó de la Peira   15.428   56,4  
8     47. Can Peguera   2.242   53,1  
8     48. la Guineueta   15.143   56,1  
8     49. Canyelles   7.144   61,1  
8     50. les Roquetes   16.018   52,8  
8     51. Verdun   12.407   49,5  
8     52. la Prosperitat   26.515   60,0  
8     53. la Trinitat Nova   7.692   38,9  
8     54. Torre Baró   2.178   52,4  
8     55. Ciutat Meridiana   10.709   37,5  
8     56. Vallbona   1.329   52,6  
9     57. la Trinitat Vella   10.487   52,2  
9     58. Baró de Viver   2.393   52,4  
9     59. el Bon Pastor   12.990   67,3  
9     60. Sant Andreu   56.204   77,6  
9     61. la Sagrera   29.038   72,9  
9     62. el Congrés i els Indians   14.112   72,3  
9     63. Navas   21.728   77,0  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.232   81,2  
10     65. el Clot   27.201   78,2  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.147   88,9  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.322   146,6  
10     68. el Poblenou   32.816   89,8  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   12.701   127,4  
10     70. el Besòs i el Maresme   23.732   52,4  
10     71. Provençals del Poblenou   19.952   80,4  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.152   63,5  
10     73. la Verneda i la Pau   29.201   56,8  
          No consta   145   -  
 
Nota: El cálculo del índice del año 2012 incorpora novedades metodológicas al disponer de nuevos datos por barrios. Para permitir una comparación homogénea, se han recalculado los valores del 2011 aplicando los nuevos criterios. Para ejercicios anteriores estas nuevas variables no están disponibles y por tanto la comparativa puede no ser suficientemente precisa.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: http://barcelonaeconomia.bcn.cat/, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.
Para la población, lectura del Padrón Municipal de Habitantes, 30 junio 2012.