1. Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona. 2015
2. Barrios
Dto.     Barrios   Población   Índice RFD  
Barcelona = 100  
                     
          BARCELONA   1.609.550   100,0  
                     
1     1. el Raval   47.617   75,8  
1     2. el Barri Gòtic   15.269   108,5  
1     3. la Barceloneta   15.036   76,6  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.305   96,4  
2     5. el Fort Pienc   31.645   104,8  
2     6. la Sagrada Família   51.347   95,8  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.344   165,8  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.696   128,9  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.711   103,8  
2     10. Sant Antoni   38.248   98,6  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   40.217   74,3  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.145   36,9  
3     13. la Marina de Port   30.374   70,4  
3     14. la Font de la Guatlla   10.355   83,2  
3     15. Hostafrancs   15.812   82,2  
3     16. la Bordeta   18.430   74,3  
3     17. Sants - Badal   24.085   77,0  
3     18. Sants   40.889   88,2  
4     19. les Corts   46.086   124,5  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.845   109,9  
4     21. Pedralbes   11.763   250,5  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.635   151,7  
5     23. Sarrià   24.614   199,1  
5     24. les Tres Torres   16.624   214,1  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.511   188,9  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.968   205,1  
5     27. el Putxet i el Farró   29.149   141,0  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.508   111,2  
6     29. el Coll   7.324   89,0  
6     30. la Salut   13.213   114,4  
6     31. la Vila de Gràcia   50.584   106,3  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.047   103,0  
7     33. el Baix Guinardó   25.476   90,4  
7     34. Can Baró   8.938   88,1  
7     35. el Guinardó   36.073   82,7  
7     36. la Font d'en Fargues   9.443   95,2  
7     37. el Carmel   31.498   56,9  
7     38. la Teixonera   11.322   74,5  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.693   93,5  
7     40. Montbau   5.070   72,3  
7     41. la Vall d'Hebron   5.613   92,6  
7     42. la Clota   568   89,3  
7     43. Horta   26.624   80,9  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.499   65,0  
8     45. Porta   24.536   61,4  
8     46. el Turó de la Peira   15.420   48,8  
8     47. Can Peguera   2.267   51,1  
8     48. la Guineueta   15.074   55,9  
8     49. Canyelles   6.946   55,6  
8     50. les Roquetes   15.523   47,8  
8     51. Verdun   12.258   55,4  
8     52. la Prosperitat   26.184   54,0  
8     53. la Trinitat Nova   7.362   35,6  
8     54. Torre Baró   2.828   47,1  
8     55. Ciutat Meridiana   10.156   34,5  
8     56. Vallbona   1.351   37,8  
9     57. la Trinitat Vella   10.210   43,1  
9     58. Baró de Viver   2.482   60,2  
9     59. el Bon Pastor   12.655   58,0  
9     60. Sant Andreu   56.682   75,6  
9     61. la Sagrera   29.020   76,8  
9     62. el Congrés i els Indians   14.148   70,1  
9     63. Navas   22.110   85,8  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.202   78,7  
10     65. el Clot   27.013   84,7  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.764   96,8  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.261   150,2  
10     68. el Poblenou   33.579   95,6  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.352   162,5  
10     70. el Besòs i el Maresme   23.026   54,4  
10     71. Provençals del Poblenou   20.244   102,8  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.005   68,3  
10     73. la Verneda i la Pau   28.678   57,5  
          No consta   1   -  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: http://barcelonaeconomia.bcn.cat/, Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.
Para la población, lectura del Padrón Municipal de Habitantes, 30 junio 2015.