1. Población de Barcelona por sexo
2. Por distritos. 2020
Distrito   TOTAL   %   Mujeres   %   Hombres   %  
                   
BARCELONA   1.666.530   100,0   874.423   52,5   792.107   47,5  
                   
1. Ciutat Vella   108.331   100,0   50.134   46,3   58.197   53,7  
2. L'Eixample   270.694   100,0   144.056   53,2   126.638   46,8  
3. Sants-Montjuïc   187.584   100,0   97.469   52,0   90.115   48,0  
4. Les Corts   82.635   100,0   44.202   53,5   38.433   46,5  
5. Sarrià-Sant Gervasi   151.157   100,0   81.679   54,0   69.478   46,0  
6. Gràcia   123.651   100,0   66.826   54,0   56.825   46,0  
7. Horta-Guinardó   174.799   100,0   92.732   53,1   82.067   46,9  
8. Nou Barrios   174.012   100,0   92.318   53,1   81.694   46,9  
9. Sant Andreu   151.976   100,0   79.738   52,5   72.238   47,5  
10. Sant Martí   241.691   100,0   125.269   51,8   116.422   48,2  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. 1 enero 2020.