1. Evolución del total de la población. 1970-2022
1. Barcelona
Año   BARCELONA  
         
1970   1.745.142  
1981   1.752.627  
1986   1.701.812  
1991   1.643.542  
1996   1.508.805  
1998   1.505.581  
1999   1.503.451  
2000   1.496.266  
2001   1.505.325  
2002   1.527.190  
2003   1.582.738  
2004   1.578.546  
2005   1.593.075  
2006   1.605.602  
2007   1.595.110  
2008   1.615.908  
2009   1.621.537  
2010   1.619.337  
2011   1.615.448  
2012   1.620.943  
2013   1.611.822  
2014   1.602.386  
2015   1.604.555  
2016   1.608.746  
2017   1.620.809  
2018   1.620.343  
2019   1.636.762  
2020   1.664.182  
2021   1.636.732  
2022   1.636.193  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Padró d'Habitants de 1970, 1981, 1986, 1991 i 1996.
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya. Rectificacions padronals dels anys 1998 a 2022.