1. Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona
9. Año 2016
Dto.     Barrios   Población   Índice RFD  
Barcelona = 100  
                     
          BARCELONA   1.610.427   100,0  
                     
1     1. el Raval   47.274   74,6  
1     2. el Barri Gòtic   15.729   110,5  
1     3. la Barceloneta   15.068   84,8  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.380   97,8  
2     5. el Fort Pienc   31.693   105,0  
2     6. la Sagrada Família   51.349   95,9  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.715   170,0  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.872   139,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.676   105,3  
2     10. Sant Antoni   38.182   104,0  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   40.104   76,1  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.146   49,7  
3     13. la Marina de Port   30.397   68,3  
3     14. la Font de la Guatlla   10.316   84,9  
3     15. Hostafrancs   15.915   84,6  
3     16. la Bordeta   18.518   73,6  
3     17. Sants - Badal   23.935   74,5  
3     18. Sants   40.831   92,3  
4     19. les Corts   45.976   119,9  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.868   114,3  
4     21. Pedralbes   11.864   242,4  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.641   130,8  
5     23. Sarrià   24.810   186,6  
5     24. les Tres Torres   16.486   211,0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.761   187,5  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.156   198,3  
5     27. el Putxet i el Farró   29.318   140,6  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.448   112,9  
6     29. el Coll   7.391   84,4  
6     30. la Salut   13.123   116,4  
6     31. la Vila de Gràcia   50.670   101,5  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.275   108,1  
7     33. el Baix Guinardó   25.563   92,0  
7     34. Can Baró   8.969   96,0  
7     35. el Guinardó   36.176   80,1  
7     36. la Font d'en Fargues   9.402   94,8  
7     37. el Carmel   31.377   54,5  
7     38. la Teixonera   11.281   75,8  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.828   86,3  
7     40. Montbau   5.101   82,2  
7     41. la Vall d'Hebron   5.687   87,5  
7     42. la Clota   590   91,4  
7     43. Horta   26.597   80,6  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.522   63,7  
8     45. Porta   24.567   62,5  
8     46. el Turó de la Peira   15.373   51,7  
8     47. Can Peguera   2.216   51,5  
8     48. la Guineueta   15.050   54,4  
8     49. Canyelles   6.925   54,4  
8     50. les Roquetes   15.428   57,0  
8     51. Verdun   12.261   53,8  
8     52. la Prosperitat   26.166   55,1  
8     53. la Trinitat Nova   7.259   40,6  
8     54. Torre Baró   2.795   45,1  
8     55. Ciutat Meridiana   10.055   34,3  
8     56. Vallbona   1.354   51,9  
9     57. la Trinitat Vella   10.048   48,9  
9     58. Baró de Viver   2.511   72,6  
9     59. el Bon Pastor   12.594   62,0  
9     60. Sant Andreu   56.695   77,0  
9     61. la Sagrera   28.710   77,9  
9     62. el Congrés i els Indians   14.051   71,7  
9     63. Navas   22.097   84,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.252   82,7  
10     65. el Clot   26.928   83,7  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.861   92,1  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.346   162,0  
10     68. el Poblenou   33.621   98,6  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.455   152,6  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.609   54,7  
10     71. Provençals del Poblenou   20.516   98,7  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.031   68,7  
10     73. la Verneda i la Pau   28.673   58,8  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Gabinet Tècnic de Programació. Barcelona Economia.
Para la población, lectura del Padrón Municipal de Habitantes, 1 enero 2016.