1. Características de la población por barrios. 2020
1. Sexo
Dto.     Barrios   TOTAL   Mujeres   Hombres  
                       
BARCELONA             1.666.530   874.423   792.107  
                       
1     1. el Raval   48.263   22.300   25.963  
1     2. el Barri Gòtic   21.715   8.674   13.041  
1     3. la Barceloneta   15.112   7.613   7.499  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.241   11.547   11.694  
2     5. el Fort Pienc   33.369   17.455   15.914  
2     6. la Sagrada Família   52.245   28.225   24.020  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.325   23.662   20.663  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.228   22.910   20.318  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.621   31.392   27.229  
2     10. Sant Antoni   38.906   20.412   18.494  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.157   20.420   19.737  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.227   594   633  
3     13. la Marina de Port   31.352   16.302   15.050  
3     14. la Font de la Guatlla   10.377   5.476   4.901  
3     15. Hostafrancs   16.203   8.467   7.736  
3     16. la Bordeta   19.567   10.273   9.294  
3     17. Sants - Badal   24.938   13.270   11.668  
3     18. Sants   43.763   22.667   21.096  
4     19. les Corts   46.731   25.038   21.693  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.968   12.805   11.163  
4     21. Pedralbes   11.936   6.359   5.577  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.710   2.381   2.329  
5     23. Sarrià   25.242   13.469   11.773  
5     24. les Tres Torres   16.617   8.841   7.776  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   26.245   14.132   12.113  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.915   26.358   21.557  
5     27. el Putxet i el Farró   30.428   16.498   13.930  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.147   8.591   7.556  
6     29. el Coll   7.617   4.063   3.554  
6     30. la Salut   13.478   7.253   6.225  
6     31. la Vila de Gràcia   50.926   27.736   23.190  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.483   19.183   16.300  
7     33. el Baix Guinardó   26.180   14.083   12.097  
7     34. Can Baró   9.331   4.908   4.423  
7     35. el Guinardó   37.584   19.991   17.593  
7     36. la Font d'en Fargues   9.544   5.023   4.521  
7     37. el Carmel   32.512   17.051   15.461  
7     38. la Teixonera   11.927   6.212   5.715  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.538   3.992   3.546  
7     40. Montbau   5.225   2.872   2.353  
7     41. la Vall d'Hebron   5.886   3.140   2.746  
7     42. la Clota   709   344   365  
7     43. Horta   28.363   15.116   13.247  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   26.083   14.109   11.974  
8     45. Porta   27.813   14.799   13.014  
8     46. el Turó de la Peira   16.269   8.702   7.567  
8     47. Can Peguera   2.234   1.186   1.048  
8     48. la Guineueta   15.420   8.303   7.117  
8     49. Canyelles   6.869   3.620   3.249  
8     50. les Roquetes   16.417   8.516   7.901  
8     51. Verdun   12.798   6.832   5.966  
8     52. la Prosperitat   27.003   14.357   12.646  
8     53. la Trinitat Nova   7.669   4.017   3.652  
8     54. Torre Baró   2.925   1.467   1.458  
8     55. Ciutat Meridiana   11.091   5.675   5.416  
8     56. Vallbona   1.421   735   686  
9     57. la Trinitat Vella   10.487   5.143   5.344  
9     58. Baró de Viver   2.625   1.346   1.279  
9     59. el Bon Pastor   13.652   6.833   6.819  
9     60. Sant Andreu   58.508   30.894   27.614  
9     61. la Sagrera   29.521   15.705   13.816  
9     62. el Congrés i els Indians   14.726   7.846   6.880  
9     63. Navas   22.457   11.971   10.486  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.262   20.894   18.368  
10     65. el Clot   27.069   14.121   12.948  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.947   8.211   7.736  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.385   4.787   4.598  
10     68. el Poblenou   34.432   17.728   16.704  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.526   6.952   6.574  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.501   12.280   13.221  
10     71. Provençals del Poblenou   21.523   11.180   10.343  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.168   13.945   12.223  
10     73. la Verneda i la Pau   28.878   15.171   13.707  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2020.