1. Superficie (ha) 2015
3. Por barrios
Dto.     Barrios   Superficie (ha)  
                   
BARCELONA             10.216,0  
                   
1     1. el Raval   109,8  
1     2. el Barri Gòtic   84,2  
1     3. la Barceloneta   131,4  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   111,4  
2     5. el Fort Pienc   92,9  
2     6. la Sagrada Família   105,1  
2     7. la Dreta de l'Eixample   212,3  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   123,4  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   133,8  
2     10. Sant Antoni   80,1  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   460,5  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca (2)   1.428,4  
3     13. la Marina de Port   125,5  
3     14. la Font de la Guatlla   30,2  
3     15. Hostafrancs   41,0  
3     16. la Bordeta   57,7  
3     17. Sants - Badal   41,1  
3     18. Sants   109,8  
4     19. les Corts   141,3  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   190,3  
4     21. Pedralbes   270,2  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   1.152,4  
5     23. Sarrià   304,2  
5     24. les Tres Torres   78,8  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   223,5  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   165,9  
5     27. el Putxet i el Farró   84,6  
6     28. Vallcarca i els Penitents   120,9  
6     29. el Coll   35,8  
6     30. la Salut   64,3  
6     31. la Vila de Gràcia   132,6  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   65,0  
7     33. el Baix Guinardó   56,0  
7     34. Can Baró   38,4  
7     35. el Guinardó   130,8  
7     36. la Font d'en Fargues   65,7  
7     37. el Carmel   94,2  
7     38. la Teixonera   33,7  
7     39. Sant Genís dels Agudells   171,6  
7     40. Montbau   204,7  
7     41. la Vall d'Hebron   73,6  
7     42. la Clota   17,8  
7     43. Horta   308,2  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   56,7  
8     45. Porta   84,1  
8     46. el Turó de la Peira   35,4  
8     47. Can Peguera   12,0  
8     48. la Guineueta   61,1  
8     49. Canyelles   79,3  
8     50. les Roquetes   64,2  
8     51. Verdun   23,7  
8     52. la Prosperitat   59,5  
8     53. la Trinitat Nova   56,0  
8     54. Torre Baró   176,8  
8     55. Ciutat Meridiana   35,5  
8     56. Vallbona   59,8  
9     57. la Trinitat Vella   81,0  
9     58. Baró de Viver   23,0  
9     59. el Bon Pastor   188,2  
9     60. Sant Andreu   184,1  
9     61. la Sagrera   97,2  
9     62. el Congrés i els Indians   40,7  
9     63. Navas   42,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   74,2  
10     65. el Clot   69,6  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   111,4  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   94,3  
10     68. el Poblenou   154,5  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   123,7  
10     70. el Besòs i el Maresme   127,4  
10     71. Provençals del Poblenou   110,5  
10     72. Sant Martí de Provençals   74,5  
10     73. la Verneda i la Pau   112,3  
 
(1) Incluye la superficie del AEI Parc MontjuÏc (366.1 ha)
(2) Incluye la superficie del AEI Zona Franca (1.353,1 ha)
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Informació de base i cartografia. IMI-Hàbitat Urbà.