2. Participació i activitats esportives
2.4. Actes realitzats a les instal.lacions olímpiques gestionades per Barcelona Promoció SA
       
TOTAL
 
Velòdrom d'Horta
 
Palau d'Esports
 
Palau Sant Jordi
 
Estadi Olímpic
        Actes   Espectadors     Actes   Espectadors     Actes   Espectadors     Actes   Espectadors     Actes   Espectadors  
                                   
TOTAL   276   1.849.918     19   62.769     44   122.791     100   761.430     113   902.928  
                                   
Actes musicals   101   429.641     12   9.405     7   49.489     22   210.000     60   160.747  
Actes esportius   73   550.961     6   8.571     23   35.654     17   90.900     27   415.836  
Actes diversos   102   869.316     1   44.793     14   37.648     61   460.530     26   326.345  
 
Font: Barcelona Promoció, SA.