1. Eleccions Locals 1995
5. Distribució de regidors a Barcelona

 
 Distribució de regidors a Barcelona
Partit   Regidors  
         
TOTAL   41  
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)   16  
Convergència i Unió (CIU)   13  
Partido Popular (PP)   7  
Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)   3  
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (*)   2  
         
Govern Municipal   PSC-IC-ERC  
 
(*) Des del 1997, aquests regidors pertanyen al Partit per la Independència (PI).
 

 
 Relació de regidors elegits
         
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)    
         
        Excm. Sr. Joan Clos i Matheu (Alcalde)  
        Il.lma. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla  
        Il.lm. Sr. Joaquim de Nadal i Capara  
        Il.lma. Sra. Teresa Sandoval i Roig  
        Il.lma. Sra. M. Carmen San Miguel i Ruibal  
        Il.lm. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno  
        Il.lm. Sr. Xavier Casas i Masjoan  
        Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez  
        Il.lm. Sr. Albert Batlle i Bastardas  
        Il.lm. Sr. Josep M. Vegara i Carrió  
        Il.lm. Sr. Francesc Narváez i Pazos  
        Il.lm. Sr. Pere Alcober i Solanas  
        Il.lm. Sr. Ernest Maragall i Mira  
        Il.lm. Sr. Joan Fuster i Sobrepere  
        Il.lma. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà (1)   
        Il.lm. Sr. Francesc Xavier Muñoz i Pujol (2)  
         
Convergència i Unió (CIU)    
         
        Il.lm. Sr. Miquel Roca i Junyent  
        Il.lm. Sr. Francesc Homs i Ferret  
        Il.lm. Sr. Josep M. Samaranch i Kirner  
        Il.lma. Sra. M.Carme Servitje i Mauri  
        Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas  
        Il.lm. Sr. Vicenç Gavaldà i Casat  
        Il.lm. Sr. Antoni Marcet i Rocabert  
        Il.lm. Sr. Daniel Fabregat i Llorente  
        Il.lma. Sra. Anna Paredes i Rodríguez  
        Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  
        Il.lm. Sr. Antoni Miquel i Cerveró (3)  
        Il.lma. Sra. Joana M. Ortega i Alemany (4)  
        Il.lm. Sr. Josep Lluís Olmedo i López (5)  
         
Partido Popular (PP)    
         
        Il.lm. Sr. Antonio Ainoza i Cirera  
        Il.lm. Sr. José Alberto Fernández i Díaz  
        Il.lm. Sr. Emilio Alvarez i Pérez  
        Il.lma. Sra. Marta Vila i Florensa  
        Il.lm. Sr. Jordi Cornet i Serra  
        Il.lm. Sr. José Ramón Tobía i Galilea  
        Il.lm. Sr. Daniel Sirera i Bellés (6)  
         
Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)    
         
        Il.lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells  
        Il.lm. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó  
        Il.lm. Sr. Josep Puig i Boix  
         
Partit per la Independència (PI) (7)    
         
        Il.lma. Sra. Pilar Rahola i Martínez  
        Il.lm. Sr. Agustí Soler i Regàs  
 
(1) Per renúncia, substitueix a l'Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira (1997)
(2) Per renúncia, substitueix a l'Il.lm. Sr. Enric Truñó i Lagares (1998)
(3) Per renúncia, substitueix a l'Il.lm. Sr. Artur Mas i Gavarró (1995)
(4) Per renúncia, substitueix a l'Il.lm. Sr. Manuel J. Silva i Sanchez (1996)
(5) Per defunció, substitueix a l'Il.lm. Sr. Miquel Llongueras i Campañà (1998)
(6) Per renúncia, substitueix a l'Il.lm. Sr. Enric Lacalle i Coll (1996)
(7) Fins a l'any 1996, aquests regidors pertanyien a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.