1. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Resultats definitius
3. Resultats per zones estadístiques

 
 Absoluts
Zones estadístiques   Electors   Votants   CIU   PSC-CPC   PP   ERC   ICV-EUIA   C's   Altres   Blancs   Nuls  
                             
BARCELONA   1.173.593   711.317   208.753   172.447   93.932   86.050   84.713   31.951   15.607   15.198   2.666  
                             
1. Barceloneta   10.609   4.862   1.204   1.581   440   691   542   129   183   69   23  
2. Parc   13.677   7.183   1.839   1.761   821   900   1.245   257   178   157   25  
3. Gòtic   10.672   5.033   1.278   1.114   547   692   934   173   145   109   41  
4. Raval   22.747   10.516   2.494   2.998   1.310   1.281   1.525   294   358   211   45  
5. Sant Antoni   28.328   17.986   6.137   3.525   1.892   2.664   2.269   645   393   392   69  
6. Esquerra Eixample   73.836   48.566   17.430   8.750   6.286   5.982   5.751   2.239   857   1.095   176  
7. Dreta Eixample   30.837   21.082   8.088   3.233   2.822   2.266   2.759   974   357   507   76  
8. Estació Nord   22.751   15.000   4.792   2.974   1.843   1.995   1.940   752   318   326   60  
9. Sagrada Família   38.808   24.796   8.086   5.339   2.617   3.590   2.994   1.025   469   598   78  
10. Poble-sec   26.241   14.013   3.542   3.603   1.531   2.179   1.964   484   383   281   46  
11. Montjuïc   997   325   78   121   34   31   37   11   9   4   0  
12. Zona Franca-Port   21.422   11.021   2.091   4.080   1.583   975   1.201   591   249   203   48  
13. Font de la Guatlla   7.642   4.503   1.091   1.180   547   665   558   253   110   80   19  
14. Bordeta-Hostafrancs   14.430   8.430   2.317   2.081   978   1.278   1.067   331   177   158   43  
15. Sants   58.985   36.607   10.627   8.839   3.729   5.822   4.626   1.311   749   766   138  
16. Les Corts   53.663   36.296   12.426   7.258   5.401   4.158   3.635   1.836   684   784   114  
17. Pedralbes   9.955   7.116   3.303   572   1.960   376   243   455   76   121   10  
18. Sant Gervasi   75.183   53.585   23.864   5.975   10.533   3.857   4.084   3.103   789   1.241   139  
19. Sarrià   25.621   18.580   8.400   1.988   3.711   1.331   1.341   1.092   259   411   47  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.579   1.668   575   288   131   255   246   84   35   49   5  
21. Gràcia   66.560   43.848   14.253   8.047   3.909   7.157   6.986   1.348   1.007   973   168  
22. Vallcarca   24.518   15.413   4.852   3.241   1.698   2.113   2.107   701   325   325   51  
23. Guinardó   52.758   32.657   8.861   8.066   3.772   4.582   4.585   1.219   803   654   115  
24. Horta   55.327   30.286   6.688   9.883   3.819   3.286   3.570   1.290   950   660   140  
25. Vall d'Hebron   22.616   12.535   2.743   3.871   2.035   1.196   1.218   750   355   309   58  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   50.768   28.815   6.385   9.412   4.324   2.931   3.034   1.374   646   609   100  
27. Roquetes-Verdum   65.711   32.968   5.636   13.411   5.154   2.449   3.282   1.438   862   599   137  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   8.839   3.487   500   1.591   530   193   363   109   93   84   24  
29. Sagrera   40.599   25.334   6.270   7.004   3.302   3.300   3.027   1.250   533   512   136  
30. Congrés   10.889   6.848   1.916   1.792   730   909   932   242   149   147   31  
31. Sant Andreu   42.219   26.217   6.496   7.274   2.769   3.734   3.400   1.322   570   585   67  
32. Bon Pastor   10.683   5.117   962   2.051   574   472   572   229   131   116   10  
33. Trinitat Vella   6.096   2.701   409   1.190   378   190   260   117   105   45   7  
34. Fort Pius   9.577   6.013   1.450   1.458   875   814   796   369   108   124   19  
35. Poblenou   45.226   27.311   7.009   7.160   2.495   3.994   3.970   1.307   645   602   129  
36. Barris Besòs   18.273   8.855   1.512   3.628   1.312   731   815   375   251   165   66  
37. Clot   49.191   30.451   8.348   7.574   3.150   4.614   4.128   1.182   711   644   100  
38. Verneda   44.760   25.293   4.801   8.534   4.390   2.397   2.707   1.290   585   483   106  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya.
 

 
 % sobre electors
Zones estadístiques   Participació   Abstenció   CIU   PSC-CPC   PP   ERC   ICV-EUIA   C's   Altres   Blancs   Nuls  
                             
BARCELONA   60,6   39,4   17,8   14,7   8,0   7,3   7,2   2,7   1,3   1,3   0,2  
                             
1. Barceloneta   45,8   54,2   11,3   14,9   4,1   6,5   5,1   1,2   1,7   0,7   0,2  
2. Parc   52,5   47,5   13,4   12,9   6,0   6,6   9,1   1,9   1,3   1,1   0,2  
3. Gòtic   47,2   52,8   12,0   10,4   5,1   6,5   8,8   1,6   1,4   1,0   0,4  
4. Raval   46,2   53,8   11,0   13,2   5,8   5,6   6,7   1,3   1,6   0,9   0,2  
5. Sant Antoni   63,5   36,5   21,7   12,4   6,7   9,4   8,0   2,3   1,4   1,4   0,2  
6. Esquerra Eixample   65,8   34,2   23,6   11,9   8,5   8,1   7,8   3,0   1,2   1,5   0,2  
7. Dreta Eixample   68,4   31,6   26,2   10,5   9,2   7,3   8,9   3,2   1,2   1,6   0,2  
8. Estació Nord   65,9   34,1   21,1   13,1   8,1   8,8   8,5   3,3   1,4   1,4   0,3  
9. Sagrada Família   63,9   36,1   20,8   13,8   6,7   9,3   7,7   2,6   1,2   1,5   0,2  
10. Poble-sec   53,4   46,6   13,5   13,7   5,8   8,3   7,5   1,8   1,5   1,1   0,2  
11. Montjuïc   32,6   67,4   7,8   12,1   3,4   3,1   3,7   1,1   0,9   0,4   0,0  
12. Zona Franca-Port   51,4   48,6   9,8   19,0   7,4   4,6   5,6   2,8   1,2   0,9   0,2  
13. Font de la Guatlla   58,9   41,1   14,3   15,4   7,2   8,7   7,3   3,3   1,4   1,0   0,2  
14. Bordeta-Hostafrancs   58,4   41,6   16,1   14,4   6,8   8,9   7,4   2,3   1,2   1,1   0,3  
15. Sants   62,1   37,9   18,0   15,0   6,3   9,9   7,8   2,2   1,3   1,3   0,2  
16. Les Corts   67,6   32,4   23,2   13,5   10,1   7,7   6,8   3,4   1,3   1,5   0,2  
17. Pedralbes   71,5   28,5   33,2   5,7   19,7   3,8   2,4   4,6   0,8   1,2   0,1  
18. Sant Gervasi   71,3   28,7   31,7   7,9   14,0   5,1   5,4   4,1   1,0   1,7   0,2  
19. Sarrià   72,5   27,5   32,8   7,8   14,5   5,2   5,2   4,3   1,0   1,6   0,2  
20. Vallvidrera-Les Planes   64,7   35,3   22,3   11,2   5,1   9,9   9,5   3,3   1,4   1,9   0,2  
21. Gràcia   65,9   34,1   21,4   12,1   5,9   10,8   10,5   2,0   1,5   1,5   0,3  
22. Vallcarca   62,9   37,1   19,8   13,2   6,9   8,6   8,6   2,9   1,3   1,3   0,2  
23. Guinardó   61,9   38,1   16,8   15,3   7,1   8,7   8,7   2,3   1,5   1,2   0,2  
24. Horta   54,7   45,3   12,1   17,9   6,9   5,9   6,5   2,3   1,7   1,2   0,3  
25. Vall d'Hebron   55,4   44,6   12,1   17,1   9,0   5,3   5,4   3,3   1,6   1,4   0,3  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   56,8   43,2   12,6   18,5   8,5   5,8   6,0   2,7   1,3   1,2   0,2  
27. Roquetes-Verdum   50,2   49,8   8,6   20,4   7,8   3,7   5,0   2,2   1,3   0,9   0,2  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   39,5   60,5   5,7   18,0   6,0   2,2   4,1   1,2   1,1   1,0   0,3  
29. Sagrera   62,4   37,6   15,4   17,3   8,1   8,1   7,5   3,1   1,3   1,3   0,3  
30. Congrés   62,9   37,1   17,6   16,5   6,7   8,3   8,6   2,2   1,4   1,3   0,3  
31. Sant Andreu   62,1   37,9   15,4   17,2   6,6   8,8   8,1   3,1   1,4   1,4   0,2  
32. Bon Pastor   47,9   52,1   9,0   19,2   5,4   4,4   5,4   2,1   1,2   1,1   0,1  
33. Trinitat Vella   44,3   55,7   6,7   19,5   6,2   3,1   4,3   1,9   1,7   0,7   0,1  
34. Fort Pius   62,8   37,2   15,1   15,2   9,1   8,5   8,3   3,9   1,1   1,3   0,2  
35. Poblenou   60,4   39,6   15,5   15,8   5,5   8,8   8,8   2,9   1,4   1,3   0,3  
36. Barris Besòs   48,5   51,5   8,3   19,9   7,2   4,0   4,5   2,1   1,4   0,9   0,4  
37. Clot   61,9   38,1   17,0   15,4   6,4   9,4   8,4   2,4   1,4   1,3   0,2  
38. Verneda   56,5   43,5   10,7   19,1   9,8   5,4   6,0   2,9   1,3   1,1   0,2  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya.
 

 
 % sobre votants
Zones estadístiques   CIU   PSC-CPC   PP   ERC   ICV-EUIA   C's   Altres   Blancs   Nuls   Partit més votat  
                           
BARCELONA   29,3   24,2   13,2   12,1   11,9   4,5   2,2   2,1   0,4   CIU  
                           
1. Barceloneta   24,8   32,5   9,0   14,2   11,1   2,7   3,8   1,4   0,5   PSC-CPC  
2. Parc   25,6   24,5   11,4   12,5   17,3   3,6   2,5   2,2   0,3   CIU  
3. Gòtic   25,4   22,1   10,9   13,7   18,6   3,4   2,9   2,2   0,8   CIU  
4. Raval   23,7   28,5   12,5   12,2   14,5   2,8   3,4   2,0   0,4   PSC-CPC  
5. Sant Antoni   34,1   19,6   10,5   14,8   12,6   3,6   2,2   2,2   0,4   CIU  
6. Esquerra Eixample   35,9   18,0   12,9   12,3   11,8   4,6   1,8   2,3   0,4   CIU  
7. Dreta Eixample   38,4   15,3   13,4   10,7   13,1   4,6   1,7   2,4   0,4   CIU  
8. Estació Nord   31,9   19,8   12,3   13,3   12,9   5,0   2,1   2,2   0,4   CIU  
9. Sagrada Família   32,6   21,5   10,6   14,5   12,1   4,1   1,9   2,4   0,3   CIU  
10. Poble-sec   25,3   25,7   10,9   15,5   14,0   3,5   2,7   2,0   0,3   PSC-CPC  
11. Montjuïc   24,0   37,2   10,5   9,5   11,4   3,4   2,8   1,2   0,0   PSC-CPC  
12. Zona Franca-Port   19,0   37,0   14,4   8,8   10,9   5,4   2,3   1,8   0,4   PSC-CPC  
13. Font de la Guatlla   24,2   26,2   12,1   14,8   12,4   5,6   2,4   1,8   0,4   PSC-CPC  
14. Bordeta-Hostafrancs   27,5   24,7   11,6   15,2   12,7   3,9   2,1   1,9   0,5   CIU  
15. Sants   29,0   24,1   10,2   15,9   12,6   3,6   2,0   2,1   0,4   CIU  
16. Les Corts   34,2   20,0   14,9   11,5   10,0   5,1   1,9   2,2   0,3   CIU  
17. Pedralbes   46,4   8,0   27,5   5,3   3,4   6,4   1,1   1,7   0,1   CIU  
18. Sant Gervasi   44,5   11,2   19,7   7,2   7,6   5,8   1,5   2,3   0,3   CIU  
19. Sarrià   45,2   10,7   20,0   7,2   7,2   5,9   1,4   2,2   0,3   CIU  
20. Vallvidrera-Les Planes   34,5   17,3   7,9   15,3   14,7   5,0   2,1   2,9   0,3   CIU  
21. Gràcia   32,5   18,4   8,9   16,3   15,9   3,1   2,3   2,2   0,4   CIU  
22. Vallcarca   31,5   21,0   11,0   13,7   13,7   4,5   2,1   2,1   0,3   CIU  
23. Guinardó   27,1   24,7   11,6   14,0   14,0   3,7   2,5   2,0   0,4   CIU  
24. Horta   22,1   32,6   12,6   10,8   11,8   4,3   3,1   2,2   0,5   PSC-CPC  
25. Vall d'Hebron   21,9   30,9   16,2   9,5   9,7   6,0   2,8   2,5   0,5   PSC-CPC  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   22,2   32,7   15,0   10,2   10,5   4,8   2,2   2,1   0,3   PSC-CPC  
27. Roquetes-Verdum   17,1   40,7   15,6   7,4   10,0   4,4   2,6   1,8   0,4   PSC-CPC  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   14,3   45,6   15,2   5,5   10,4   3,1   2,7   2,4   0,7   PSC-CPC  
29. Sagrera   24,7   27,6   13,0   13,0   11,9   4,9   2,1   2,0   0,5   PSC-CPC  
30. Congrés   28,0   26,2   10,7   13,3   13,6   3,5   2,2   2,1   0,5   CIU  
31. Sant Andreu   24,8   27,7   10,6   14,2   13,0   5,0   2,2   2,2   0,3   PSC-CPC  
32. Bon Pastor   18,8   40,1   11,2   9,2   11,2   4,5   2,6   2,3   0,2   PSC-CPC  
33. Trinitat Vella   15,1   44,1   14,0   7,0   9,6   4,3   3,9   1,7   0,3   PSC-CPC  
34. Fort Pius   24,1   24,2   14,6   13,5   13,2   6,1   1,8   2,1   0,3   PSC-CPC  
35. Poblenou   25,7   26,2   9,1   14,6   14,5   4,8   2,4   2,2   0,5   PSC-CPC  
36. Barris Besòs   17,1   41,0   14,8   8,3   9,2   4,2   2,8   1,9   0,7   PSC-CPC  
37. Clot   27,4   24,9   10,3   15,2   13,6   3,9   2,3   2,1   0,3   CIU  
38. Verneda   19,0   33,7   17,4   9,5   10,7   5,1   2,3   1,9   0,4   PSC-CPC  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya.