Abstenció

Conjunt d'electors que no exerceixen el seu dret de vot.

Electors

Relació de tots els ciutadans majors d'edat amb dret a vot, que estan en ple ús dels seus drets civils i polítics.

Vot blanc

És el d'aquell votant que no s'ha pronunciat per cap de les opcions que es presenten a una elecció.

Vot nul

Vot que és emès en papereta no oficial, que va sense sobre, que conté més d'una papereta, o que l'imprès presenta qualsevol esmena o modificació.

Votants

Conjunt d'electors que exerceixen el seu dret de vot.