2. Població per lloc de naixement per districtes i barris. Gener 2020
7. Perfil de la població nascuda a l'estranger de Ciutat Vella i els seus barris
   1. CIUTAT VELLA   Nombre   %     1. el Raval   Nombre   %     2. el Barri Gòtic   Nombre   %     3. la Barceloneta   Nombre   %     4. Sant Pere, Santa   
Caterina i la Ribera  
Nombre   %  
                                        
   TOTAL POBLACIÓ   108.331   100,0     TOTAL POBLACIÓ   48.263   100,0     TOTAL POBLACIÓ   21.715   100,0     TOTAL POBLACIÓ   15.112   100,0     TOTAL POBLACIÓ   23.241   100,0  
   Nascuts a Espanya   44.848   41,4     Nascuts a Espanya   18.852   39,1     Nascuts a Espanya   7.118   32,8     Nascuts a Espanya   8.041   53,2     Nascuts a Espanya   10.837   46,6  
   Nascuts a l'estranger   63.483   58,6     Nascuts a l'estranger   29.411   60,9     Nascuts a l'estranger   14.597   67,2     Nascuts a l'estranger   7.071   46,8     Nascuts a l'estranger   12.404   53,4  
                                        
   NASCUTS A L'ESTRANGER   63.483   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   29.411   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   14.597   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   7.071   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   12.404   100,0  
   Dones   27.400   43,2     Dones   12.902   43,9     Dones   5.111   35,0     Dones   3.372   47,7     Dones   6.015   48,5  
   Homes   36.083   56,8     Homes   16.509   56,1     Homes   9.486   65,0     Homes   3.699   52,3     Homes   6.389   51,5  
                                        
   Edat mitjana    36,4       Edat mitjana    37,1       Edat mitjana    35,4       Edat mitjana    35,8       Edat mitjana    35,9    
                                        
   NASCUTS A L'ESTRANGER   63.483   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   29.411   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   14.597   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   7.071   100,0     NASCUTS A L'ESTRANGER   12.404   100,0  
   Nacionalitat espanyola   11.065   17,4     Nacionalitat espanyola   6.053   20,6     Nacionalitat espanyola   1.598   10,9     Nacionalitat espanyola   1.151   16,3     Nacionalitat espanyola   2.263   18,2  
   Nacionalitat estrangera   52.418   82,6     Nacionalitat estrangera   23.358   79,4     Nacionalitat estrangera   12.999   89,1     Nacionalitat estrangera   5.920   83,7     Nacionalitat estrangera   10.141   81,8  
                                        
   Nombre país de naixement   160       Nombre país de naixement   142       Nombre països de naixement   137       Nombre país de naixement   127       Nombre país de naixement   141    
                                        
   Rànking país naixement         Rànking país naixement         Rànking país naixement         Rànking país naixement         Rànking país naixement      
   Població nascuda a l'estranger   63.483   100,0     Població nascuda a l'estranger   29.411   100,0     Població nascuda a l'estranger   14.597   100,0     Població nascuda a l'estranger   7.071   100,0     Població nascuda a l'estranger   12.404   100,0  
   Pakistan   8.117   12,8     Filipines   5.375   18,3     Pakistan   2.673   18,3     Itàlia   763   10,8     Argentina   1.130   9,1  
   Filipines   6.228   9,8     Pakistan   4.569   15,5     Bangladesh   1.466   10,0     Argentina   625   8,8     Itàlia   1.122   9,0  
   Bangladesh   4.287   6,8     Bangladesh   2.741   9,3     Itàlia   837   5,7     Pakistan   471   6,7     Marroc, el   947   7,6  
   Itàlia   4.089   6,4     Marroc, el   1.780   6,1     Marroc, el   797   5,5     Marroc, el   409   5,8     França   708   5,7  
   Marroc, el   3.933   6,2     Itàlia   1.367   4,6     Argentina   790   5,4     Veneçuela   395   5,6     Regne Unit   520   4,2  
   Argentina   3.815   6,0     Argentina   1.270   4,3     Índia   737   5,0     Brasil   330   4,7     Colòmbia   458   3,7  
   França   2.462   3,9     Índia   1.114   3,8     França   571   3,9     França   299   4,2     Veneçuela   448   3,6  
   Índia   2.093   3,3     França   884   3,0     Filipines   447   3,1     Colòmbia   259   3,7     Pakistan   404   3,3  
   Colòmbia   1.822   2,9     Colòmbia   692   2,4     Colòmbia   413   2,8     Alemanya   203   2,9     Brasil   400   3,2  
   Veneçuela   1.770   2,8     Equador   631   2,1     Regne Unit   379   2,6     Regne Unit   193   2,7     Filipines   365   2,9  
   Regne Unit   1.613   2,5     Veneçuela   551   1,9     Veneçuela   376   2,6     Perú   160   2,3     Estats Units, els   361   2,9  
   Brasil   1.514   2,4     Regne Unit   521   1,8     Brasil   290   2,0     Equador   146   2,1     Alemanya   336   2,7  
   Alemanya   1.177   1,9     Brasil   494   1,7     Alemanya   278   1,9     Rússia   138   2,0     República Dominicana   319   2,6  
   Equador   1.135   1,8     Perú   433   1,5     Estats Units, els   253   1,7     Uruguai   133   1,9     Mèxic   296   2,4  
   Perú   1.097   1,7     República Dominicana   420   1,4     Xile   250   1,7     Xile   128   1,8     Perú   296   2,4  
   Estats Units, els   990   1,6     Bolívia   383   1,3     Perú   208   1,4     Índia   122   1,7     Xina   263   2,1  
   Xile   983   1,5     Alemanya   360   1,2     Mèxic   200   1,4     Estats Units, els   119   1,7     Xile   252   2,0  
   Mèxic   914   1,4     Xile   353   1,2     Rússia   195   1,3     Mèxic   115   1,6     Rússia   250   2,0  
   República Dominicana   908   1,4     Xina   316   1,1     Hondures   192   1,3     Portugal   114   1,6     Equador   201   1,6  
   Rússia   834   1,3     Mèxic   303   1,0     Romania   175   1,2     Cuba   107   1,5     Països Baixos   173   1,4  
   Resta països   13.702   21,6     Resta països   4.854   16,5     Resta països   3.070   21,0     Resta països   1.842   26,1     Resta països   3.155   25,4  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. Gener 2020.