1. Nacionalitat. 1 gener 2021
5. De la població per barris
                   
Europa
 
Àfrica
 
Amèrica
 
Àsia
     
Dte.     Barri   TOTAL    Total   Espanya   Itàlia   França   Regne Unit   Rússia   Alemanya   Romania   Portugal   Ucraïna   Polònia   Països Baixos   Bulgària   Suècia   Bèlgica   Irlanda   Grècia   Hongria   Suïssa   Resta països     Total    Marroc, el   Algèria   Senegal   Nigèria   Resta   
països  
  Total   Colòmbia   Hondures   Veneçuela   Perú   Argentina   Brasil   Bolívia   Equador   Estats Units, els   República Dominicana   Xile   Mèxic   Paraguai   Cuba   El Salvador   Uruguai   Nicaragua   Resta   
països  
  Total   Pakistan   Xina   Filipines   Índia   Bangladesh   Geòrgia   Armènia   Japó   Nepal   Turquia   Iran   Resta   
països  
  Oceania   Apàtrides/  
No consta  
                                                                                                                                                   
BARCELONA             1.660.314   1.418.640   1.288.787   41.759   17.792   10.086   8.073   7.886   7.505   5.897   5.382   3.377   3.285   1.949   1.948   1.815   1.399   1.389   1.036   1.029   8.246     25.283   15.880   2.170   1.798   1.058   4.377     126.491   16.375   15.113   13.829   13.045   9.801   8.100   7.756   7.327   5.967   5.706   4.618   4.476   4.302   2.312   2.311   1.657   1.264   2.532     89.031   23.696   22.519   9.757   8.495   6.421   4.147   2.178   1.750   1.590   1.458   1.262   5.758     631   238  
                                                                                                                                                   
1     1. el Raval   48.688   28.958   22.691   2.030   946   666   241   399   278   212   157   176   190   77   151   96   85   65   38   46   414     2.166   1.558   207   76   68   257     3.884   521   161   372   269   470   317   229   188   261   206   227   204   97   70   75   61   25   131     13.639   4.161   343   4.030   1.177   3.088   125   39   37   119   75   34   411     26   15  
1     2. el Barri Gòtic   22.850   12.634   8.257   1.309   621   528   202   307   173   128   109   110   170   40   115   78   86   43   38   47   273     1.278   864   133   92   36   153     2.455   354   229   235   179   278   194   69   68   232   59   146   140   42   46   60   33   24   67     6.425   2.973   145   341   806   1.663   69   11   51   51   60   37   218     46   12  
1     3. la Barceloneta   15.125   12.112   8.786   1.242   309   261   135   233   87   167   96   99   107   55   99   48   36   28   49   27   248     494   358   62   16   5   53     1.586   185   46   197   96   222   207   38   53   113   18   90   73   44   51   45   54   11   43     904   461   77   32   119   21   15   7   11   13   42   17   89     26   3  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.009   17.822   12.204   1.827   845   683   227   403   124   170   111   143   195   33   112   106   90   90   47   46   366     1.029   734   103   47   10   135     2.535   289   79   230   144   361   237   85   74   329   132   165   163   32   33   17   50   6   109     1.565   382   293   279   132   70   94   10   55   11   62   14   163     49   9  
2     5. el Fort Pienc   33.445   27.677   23.846   1.446   614   271   145   229   141   195   95   99   87   52   55   46   31   45   28   19   233     458   288   36   49   17   68     2.905   391   229   393   307   347   255   129   113   118   61   122   144   46   51   30   46   46   77     2.382   375   1.292   56   126   131   84   20   30   46   45   32   145     13   10  
2     6. la Sagrada Família   52.164   44.122   39.292   1.911   552   341   269   238   165   308   142   145   128   42   43   44   58   62   29   29   324     486   301   37   43   8   97     4.914   667   277   779   531   478   336   282   229   202   151   208   229   139   107   61   71   53   114     2.621   209   1.288   94   218   55   134   49   56   165   79   39   235     11   10  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.088   38.498   32.116   1.877   1.212   648   365   537   140   237   103   129   230   41   112   108   84   53   47   78   381     452   200   41   41   9   161     3.347   414   118   314   189   441   300   109   92   509   42   192   235   67   53   30   58   21   163     1.728   69   674   78   122   27   23   23   100   15   139   72   386     53   10  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.046   36.642   31.607   1.715   844   430   210   343   147   237   116   111   169   46   81   74   58   62   30   42   320     342   178   22   23   5   114     4.159   623   166   527   372   455   469   118   144   351   77   182   260   63   76   45   61   37   133     1.864   110   701   338   124   49   35   10   102   15   69   36   275     31   8  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.906   50.176   45.465   1.738   616   359   246   289   217   271   118   133   104   43   54   64   48   64   32   31   284     425   223   60   26   6   110     4.641   602   190   621   527   460   417   238   243   212   124   236   253   140   108   52   63   34   121     2.629   156   1.272   390   119   75   50   42   111   25   48   78   263     24   11  
2     10. Sant Antoni   38.700   32.680   28.751   1.395   545   420   162   276   109   185   88   98   104   39   65   67   60   39   30   23   224     367   206   43   19   8   91     2.793   377   121   338   238   299   252   131   121   194   114   135   140   88   55   30   43   22   95     2.830   446   832   803   174   187   47   12   47   74   29   13   166     19   11  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.204   31.034   25.993   1.930   778   515   172   287   137   172   70   138   117   61   97   68   75   59   48   32   285     986   694   105   58   21   108     3.608   539   204   388   236   350   226   178   162   188   450   176   142   89   58   66   51   24   81     4.548   1.456   488   1.072   857   263   42   12   26   143   37   25   127     25   3  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.356   1.196   1.158   12   2   1   6   1   7   0   3   2   0   0   1   1   0   0   1   0   1     34   23   6   0   0   5     74   8   7   8   15   5   5   3   1   0   1   0   2   15   1   0   3   0   0     52   2   38   0   0   0   4   1   0   0   0   0   7     0   0  
3     13. la Marina de Port   31.092   26.644   25.518   305   75   34   84   26   166   79   77   52   14   93   8   4   10   4   12   2   81     511   371   47   17   14   62     2.037   351   276   217   319   80   108   99   208   26   100   43   32   48   47   25   28   20   10     1.898   313   797   439   131   59   53   27   7   10   4   9   49     1   1  
3     14. la Font de la Guatlla   10.239   8.737   7.933   311   88   42   52   40   64   45   30   19   9   16   7   6   8   15   2   4   46     132   87   5   13   4   23     811   126   54   121   91   69   86   37   49   16   21   27   23   21   16   17   10   8   19     558   89   185   37   99   14   30   15   6   15   9   26   33     1   0  
3     15. Hostafrancs   16.102   13.313   11.796   530   192   106   114   75   97   57   46   50   32   43   26   18   15   13   12   7   84     317   220   41   12   20   24     1.373   191   80   139   180   111   98   123   110   40   63   41   58   42   24   9   22   5   37     1.088   327   305   99   149   9   43   14   8   45   9   8   72     5   6  
3     16. la Bordeta   19.451   17.208   16.317   318   106   50   43   54   75   38   29   32   18   16   16   12   8   13   14   4   45     245   168   13   15   6   43     1.198   196   77   141   144   73   55   118   77   20   81   36   37   49   29   23   15   10   17     798   134   357   69   122   4   29   6   9   11   7   2   48     1   1  
3     17. Sants - Badal   24.903   20.913   19.615   425   144   62   96   46   162   57   73   42   18   29   13   16   11   13   11   4   76     360   233   32   12   9   74     2.430   358   228   284   287   131   115   232   181   29   150   96   51   121   42   39   19   28   39     1.195   194   421   131   159   35   93   19   20   24   8   25   66     2   3  
3     18. Sants   43.679   35.980   33.058   979   403   163   122   142   358   141   97   89   45   53   37   34   21   46   25   13   154     1.022   728   86   40   17   151     4.089   645   451   418   515   266   176   367   255   97   166   110   126   171   67   90   53   51   65     2.571   916   533   123   440   115   109   18   42   85   23   43   124     14   3  
4     19. les Corts   45.943   41.831   39.474   690   305   136   173   153   164   151   95   67   45   44   32   38   23   18   19   21   183     267   145   31   19   7   65     2.374   279   198   323   272   179   238   101   88   168   82   72   127   91   25   32   26   14   59     1.449   113   637   33   125   32   43   7   148   8   30   90   183     11   11  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.825   21.507   20.418   334   153   51   83   67   53   53   79   29   23   16   13   12   10   19   11   5   78     175   103   26   5   8   33     1.512   198   76   213   183   113   103   92   82   38   55   60   91   73   27   53   16   10   29     628   65   230   16   92   8   32   10   35   6   9   66   59     1   2  
4     21. Pedralbes   11.808   10.816   9.607   209   354   96   187   86   38   23   42   11   8   24   6   20   6   7   5   19   68     92   34   31   0   1   26     509   39   38   43   45   32   44   29   17   63   11   12   60   15   0   23   8   3   27     387   4   102   28   25   2   8   8   52   0   35   20   103     4   0  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.760   4.566   4.015   113   103   75   34   73   14   8   3   6   27   3   12   16   7   7   5   5   40     10   7   0   0   0   3     129   11   3   11   10   19   11   4   6   25   1   13   3   3   1   0   2   0   6     53   4   14   4   1   0   6   5   4   0   0   2   13     2   0  
5     23. Sarrià   24.769   23.190   21.002   495   681   170   141   153   40   55   58   31   54   36   27   37   18   15   14   23   140     188   97   33   7   14   37     870   89   64   99   65   56   62   34   36   166   12   20   51   41   9   14   4   8   40     507   25   107   55   33   2   25   0   127   1   26   6   100     11   3  
5     24. les Tres Torres   16.356   15.457   14.559   196   191   59   87   72   20   35   19   20   36   22   6   30   10   4   4   31   56     67   34   14   1   0   18     501   43   51   55   31   25   28   22   16   126   5   13   30   19   2   8   6   1   20     322   3   63   42   11   1   6   1   78   1   19   20   77     9   0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.984   23.989   22.284   421   298   120   163   121   93   73   43   27   64   10   18   29   15   20   18   35   137     171   79   25   5   3   59     1.133   122   100   151   95   121   72   44   45   136   9   32   65   35   20   20   9   16   41     675   66   289   53   33   6   26   13   27   5   24   42   91     16   0  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.346   43.879   40.478   978   668   236   232   290   91   132   71   52   114   29   64   64   31   33   18   69   229     209   82   10   5   8   104     2.257   224   138   220   136   178   158   108   70   388   37   143   161   83   42   44   20   26   81     981   56   242   146   70   2   36   0   81   6   60   43   239     15   5  
5     27. el Putxet i el Farró   29.986   27.563   25.131   807   404   204   155   179   66   131   42   66   66   16   27   35   20   22   18   29   145     184   104   10   17   7   46     1.593   175   66   268   154   124   127   73   67   144   32   75   67   72   46   22   21   13   47     625   56   199   53   66   2   17   9   44   0   39   57   83     17   4  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.325   14.863   13.537   427   152   94   93   106   59   76   70   36   31   12   17   26   11   16   3   13   84     84   56   4   3   3   18     966   119   74   149   83   97   73   56   40   52   25   39   42   40   18   10   12   6   31     408   89   90   12   103   0   29   9   16   0   13   24   23     4   0  
6     29. el Coll   7.688   6.831   6.214   184   58   54   50   44   67   12   45   16   8   7   5   10   7   4   1   7   38     83   55   3   4   7   14     619   59   109   107   46   56   34   33   24   18   23   15   17   28   5   20   8   10   7     153   61   20   20   22   5   8   1   4   2   3   1   6     2   0  
6     30. la Salut   13.455   12.224   11.189   354   126   93   57   77   61   48   19   31   33   6   11   15   8   12   13   8   63     188   121   13   7   3   44     739   105   49   115   51   65   51   25   46   46   20   39   44   23   12   12   18   7   11     295   44   106   10   44   12   11   6   8   7   8   1   38     6   3  
6     31. la Vila de Gràcia   50.456   44.807   38.104   2.291   1.167   640   184   529   146   286   100   127   189   58   113   112   94   132   46   90   399     438   245   30   29   10   124     3.611   340   132   397   307   418   314   116   118   489   60   251   239   89   57   44   62   20   158     1.537   186   396   76   230   60   37   11   80   57   59   25   320     47   16  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.352   31.740   28.887   1.022   442   205   99   151   184   153   63   76   52   35   39   39   33   37   21   19   183     230   130   14   13   5   68     2.161   309   198   278   228   209   174   63   92   121   30   125   114   34   36   35   31   22   62     1.202   174   364   28   198   27   50   42   34   122   47   21   95     15   4  
7     33. el Baix Guinardó   25.842   23.028   21.386   668   190   110   71   64   100   99   54   45   33   10   14   18   17   23   29   8   89     208   122   18   21   2   45     1.868   279   114   272   258   143   104   100   102   54   44   79   52   102   58   35   29   10   33     727   108   269   14   63   11   77   8   14   65   20   23   55     8   3  
7     34. Can Baró   9.320   8.316   7.605   221   98   35   59   39   50   26   40   16   18   17   8   10   4   8   6   7   49     105   56   11   6   8   24     619   96   70   87   79   61   30   32   38   18   9   36   7   6   15   11   9   9   6     277   73   86   3   25   7   13   7   9   13   7   4   30     2   1  
7     35. el Guinardó   37.325   32.980   30.730   732   292   128   135   112   185   119   120   75   31   47   20   27   15   16   31   8   157     345   232   18   23   7   65     3.102   514   355   328   397   211   134   208   201   54   124   86   76   222   48   65   27   30   22     886   181   263   21   96   13   124   53   23   30   13   25   44     8   4  
7     36. la Font d'en Fargues   9.505   9.029   8.652   106   59   32   24   20   29   20   20   11   7   4   2   18   1   1   7   0   16     51   19   3   3   4   22     330   38   57   49   20   33   9   23   17   11   4   14   7   15   17   5   4   2   5     95   2   25   5   3   0   35   3   1   0   0   7   14     0   0  
7     37. el Carmel   32.724   27.771   26.248   447   129   65   149   65   180   71   123   60   19   54   21   12   14   10   12   5   87     477   307   39   32   16   83     3.387   407   654   328   340   157   86   350   299   41   135   56   33   176   48   148   45   54   30     1.085   389   195   41   83   13   141   76   11   35   13   13   75     4   0  
7     38. la Teixonera   12.044   10.412   9.837   177   54   31   49   23   36   40   48   16   9   13   15   3   6   4   4   3   44     183   118   11   8   17   29     1.094   141   185   151   125   52   40   85   72   8   31   42   14   58   20   38   15   8   9     354   113   56   27   84   8   29   12   2   7   2   1   13     0   1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.385   6.267   5.921   93   21   10   44   27   25   20   38   14   7   4   4   2   2   7   3   2   23     96   47   14   2   8   25     835   91   126   81   154   45   18   46   46   32   29   25   33   42   4   13   7   27   16     186   31   36   2   17   0   37   0   7   26   1   6   23     0   1  
7     40. Montbau   5.114   4.517   4.287   92   18   7   16   6   16   18   22   5   4   3   1   0   4   3   2   0   13     47   26   5   3   0   13     430   57   48   59   56   28   30   20   24   1   11   45   4   20   10   6   2   2   7     120   18   21   0   27   0   26   5   2   11   1   5   4     0   0  
7     41. la Vall d'Hebron   5.932   5.510   5.282   59   11   10   24   12   47   8   18   9   2   5   0   0   4   5   1   0   13     20   14   0   3   0   3     331   47   44   72   36   14   12   11   5   20   11   24   16   6   5   1   0   2   5     70   5   25   1   13   0   7   3   1   0   0   0   15     1   0  
7     42. la Clota   698   625   590   14   4   1   2   2   1   0   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   8     9   4   4   1   0   0     25   3   4   2   1   4   1   1   2   1   0   0   2   1   3   0   0   0   0     39   18   0   0   0   16   3   0   0   0   0   0   2     0   0  
7     43. Horta   28.055   24.350   23.413   242   81   35   77   47   157   49   94   27   11   15   11   6   5   9   4   4   63     388   254   27   40   7   60     2.312   334   606   188   274   95   54   129   108   26   114   63   46   60   38   86   29   39   23     1.002   310   173   102   55   8   138   35   11   8   7   6   149     2   1  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.875   22.547   21.659   251   71   41   70   38   107   56   91   17   21   35   16   11   2   3   6   6   46     197   107   11   26   12   41     2.207   312   294   200   283   66   88   261   178   11   160   41   33   98   61   71   14   18   18     921   154   399   25   32   6   142   107   5   0   10   15   26     1   2  
8     45. Porta   27.796   21.784   20.834   214   51   30   138   30   156   50   118   24   17   20   1   10   11   10   8   1   61     629   378   42   48   71   90     3.806   499   1.331   219   384   96   118   235   225   31   191   39   26   167   59   98   20   56   12     1.574   481   301   35   197   14   254   224   4   15   4   10   35     2   1  
8     46. el Turó de la Peira   16.186   12.579   12.083   107   29   24   54   10   88   25   98   8   5   7   2   2   0   2   1   0   34     328   224   38   19   18   29     2.236   283   283   178   177   54   71   442   168   12   309   33   13   99   32   35   7   23   17     1.039   437   162   4   53   9   228   99   1   11   5   6   24     1   3  
8     47. Can Peguera   2.215   1.999   1.968   11   1   0   6   0   4   2   0   2   0   0   2   3   0   0   0   0   0     54   41   1   0   4   8     128   13   29   10   7   4   3   9   14   2   13   10   0   1   5   1   4   0   3     34   4   5   2   10   0   2   4   0   0   0   0   7     0   0  
8     48. la Guineueta   15.267   13.921   13.526   94   29   17   28   10   60   23   61   20   9   2   6   0   2   3   0   0   31     98   63   3   6   4   22     931   121   227   68   113   38   43   48   67   12   60   7   14   52   27   10   6   17   1     315   69   95   13   18   3   44   40   4   1   3   0   25     2   0  
8     49. Canyelles   6.813   6.480   6.364   28   3   3   16   4   25   5   18   1   0   0   0   0   1   0   1   0   11     39   16   4   5   1   13     213   16   59   17   22   13   4   9   26   1   15   5   2   13   4   5   0   1   1     81   18   16   1   1   2   30   3   0   0   2   0   8     0   0  
8     50. les Roquetes   16.563   13.074   12.432   114   36   22   70   18   150   18   108   29   4   22   3   4   3   2   1   0   38     425   254   19   9   59   84     2.292   187   1.038   126   164   35   52   112   223   8   112   26   12   80   20   42   20   30   5     771   298   140   14   167   18   48   53   0   12   2   2   17     1   0  
8     51. Verdun   12.865   10.215   9.768   116   28   12   46   17   62   31   75   5   8   11   4   3   0   1   3   0   25     252   152   27   5   24   44     1.732   164   642   95   146   31   42   134   144   4   135   18   8   59   20   42   15   22   11     666   153   178   58   97   1   60   84   3   2   2   6   22     0   0  
8     52. la Prosperitat   26.868   22.751   22.015   184   45   27   70   18   154   32   93   10   7   38   2   1   4   5   4   3   39     352   195   20   25   28   84     2.601   290   827   140   251   69   136   183   254   15   136   35   17   70   47   72   23   26   10     1.163   219   366   27   144   26   86   227   4   9   1   0   54     0   1  
8     53. la Trinitat Nova   7.628   6.026   5.758   60   2   6   39   2   40   15   76   1   1   5   2   0   0   1   0   0   18     264   132   15   12   44   61     837   90   215   88   87   14   35   62   79   3   61   9   6   38   6   19   6   17   2     501   222   46   3   56   0   53   107   0   5   0   0   9     0   0  
8     54. Torre Baró   2.923   2.425   2.322   23   4   4   7   2   11   12   1   7   0   10   0   1   0   0   0   0   21     189   135   4   8   15   27     249   24   64   12   26   4   17   28   25   0   13   7   1   8   5   8   6   1   0     60   29   14   4   1   5   2   0   0   0   0   3   2     0   0  
8     55. Ciutat Meridiana   11.152   7.795   7.436   40   4   15   72   6   79   15   77   25   7   7   0   0   0   0   1   1   10     885   461   23   12   194   195     1.689   105   704   50   105   20   34   68   246   0   263   10   7   18   12   17   7   13   10     783   560   77   12   52   4   16   28   1   8   2   0   23     0   0  
8     56. Vallbona   1.401   1.221   1.161   13   2   1   13   1   1   6   12   3   1   4   0   0   0   0   0   0   3     41   32   4   1   0   4     78   8   20   3   10   0   4   2   10   0   2   1   1   8   5   2   0   0   2     60   38   13   0   5   0   0   0   0   1   2   0   1     0   1  
9     57. la Trinitat Vella   10.513   7.582   7.126   82   14   8   45   7   156   9   66   2   14   10   9   3   3   1   2   2   23     805   584   49   18   63   91     976   115   167   37   143   42   54   57   150   2   72   14   7   38   17   31   12   16   2     1.149   800   67   19   99   14   86   32   1   5   1   3   22     1   0  
9     58. Baró de Viver   2.653   2.287   2.226   13   1   0   12   2   14   5   5   1   3   2   0   0   0   1   0   0   2     119   75   34   4   5   1     138   19   34   12   23   5   2   11   9   1   10   1   0   4   3   0   1   2   1     109   46   29   1   5   3   13   6   1   0   0   0   5     0   0  
9     59. el Bon Pastor   13.730   11.138   10.707   77   19   9   45   15   83   40   73   12   4   13   1   5   1   1   5   1   27     334   212   25   37   20   40     1.388   251   386   101   124   27   48   119   122   3   55   7   9   36   13   44   9   18   16     868   452   141   9   69   22   78   70   2   7   1   8   9     2   0  
9     60. Sant Andreu   58.225   54.002   52.401   527   153   91   110   53   143   101   127   40   40   33   9   14   7   17   18   7   111     553   304   47   36   20   146     2.583   358   371   352   345   134   101   152   170   43   113   64   36   100   73   59   48   33   31     1.079   217   463   13   61   13   161   34   12   6   14   7   78     3   5  
9     61. la Sagrera   29.568   26.071   24.932   420   72   31   120   53   113   64   90   34   16   23   8   14   9   7   11   4   50     219   144   13   15   5   42     2.287   339   253   210   446   121   68   170   178   37   136   46   37   99   37   29   24   34   23     987   96   585   24   47   9   87   66   11   4   8   20   30     1   3  
9     62. el Congrés i els Indians   14.549   12.789   12.113   232   52   25   66   32   72   29   48   19   2   26   4   7   7   5   8   4   38     145   87   7   14   3   34     1.124   183   150   142   142   58   32   106   75   9   52   18   23   54   33   22   7   10   8     488   39   274   3   25   14   72   29   7   3   8   4   10     3   0  
9     63. Navas   22.299   19.466   18.405   395   109   57   56   44   96   69   63   33   13   28   9   3   7   6   9   8   56     211   121   16   33   1   40     1.645   219   129   193   290   112   82   169   72   23   123   44   29   44   31   19   29   22   15     974   104   601   23   35   0   63   46   30   9   8   8   47     0   3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.838   33.508   30.473   1.138   393   213   156   159   129   155   139   77   72   36   36   39   34   32   20   17   190     443   303   32   27   5   76     3.301   412   196   445   415   300   216   289   178   76   158   134   112   108   74   44   68   33   43     1.564   237   758   69   88   51   132   40   28   30   36   16   79     13   9  
10     65. el Clot   26.759   23.881   22.049   700   188   119   89   76   130   127   81   61   33   36   12   19   13   12   9   10   117     386   287   25   16   9   49     1.646   169   113   193   210   183   121   108   75   47   83   91   55   90   34   14   28   9   23     839   163   461   23   28   8   45   11   15   6   19   8   52     4   3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.914   13.966   12.028   677   219   170   108   111   82   61   61   61   51   39   43   31   26   24   12   22   140     288   158   22   11   16   81     1.001   96   48   94   83   123   127   32   43   76   29   43   62   58   17   25   19   1   25     646   72   334   29   36   5   41   7   20   2   27   6   67     5   8  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.395   8.783   7.476   354   196   106   93   114   34   54   34   51   44   20   22   17   17   16   17   8   110     36   27   0   2   1   6     385   43   8   19   22   55   73   7   13   64   3   17   24   4   3   4   11   0   15     179   29   64   3   15   0   5   0   8   0   15   5   35     9   3  
10     68. el Poblenou   34.411   31.241   26.855   1.450   618   445   250   319   120   158   101   97   134   61   97   89   47   40   46   29   285     256   157   11   41   2   45     1.741   178   88   225   88   304   206   81   64   150   22   85   84   57   31   9   20   2   47     1.139   369   398   24   74   11   34   27   16   2   53   16   115     31   3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.536   12.423   10.601   401   179   140   320   120   81   70   102   39   66   30   45   24   18   13   23   15   136     143   75   24   4   2   38     581   60   7   72   26   79   104   15   17   62   12   12   37   12   18   1   17   2   28     379   67   134   5   24   0   14   7   8   0   19   45   56     8   2  
10     70. el Besòs i el Maresme   26.116   18.556   16.820   294   56   57   325   36   339   74   302   38   20   43   8   7   4   6   8   5   114     1.335   712   86   419   4   114     2.202   324   441   272   210   97   108   149   160   20   116   53   32   38   39   76   12   33   22     4.017   2.812   466   30   253   62   124   37   3   126   12   30   62     2   4  
10     71. Provençals del Poblenou   21.185   19.003   17.406   466   141   82   148   89   119   85   116   59   45   36   15   19   20   19   20   15   103     355   229   56   30   10   30     1.132   145   96   174   115   107   79   59   64   42   54   39   37   47   29   9   11   9   16     683   212   232   9   79   2   42   28   10   3   15   12   39     6   6  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.229   23.288   22.206   332   63   38   99   35   132   64   119   28   15   42   12   11   8   10   12   4   58     191   121   14   11   9   36     1.464   197   148   142   213   91   84   111   101   19   123   56   23   54   32   9   28   19   14     1.282   137   861   44   57   7   58   49   14   12   4   6   33     1   3  
10     73. la Verneda i la Pau   28.798   25.425   24.384   274   63   16   123   22   156   37   140   33   4   41   2   8   6   6   3   2   105     292   169   25   48   1   49     1.752   199   193   172   290   88   88   138   148   11   145   42   16   80   25   35   34   33   15     1.323   195   790   28   74   12   84   54   5   34   4   8   35     3   3  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 gener 2021.