1. Distribució de la renda i risc de pobresa
13. Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Barcelona.2016-2020
             2016 - 2017   2017 - 2018   2018 - 2019   2019 - 2020  
                    
Total        24,8   25,1   24,5   24,3  
                    
Sexe               
     Dones   25,2   24,7   24,0   25,0  
     Homes   24,3   25,6   24,9   23,5  
Edat               
     Menors de 16 anys   29,0   32,9   34,0   30,6  
     De 16 a 34 anys   33,5   31,5   25,8   27,7  
     De 35 a 54 anys   23,0   24,0   26,2   22,4  
     De 55 a 64 anys   20,9   20,6   17,4   23,5  
     De 65 a 74 anys   15,2   11,4   11,1   16,9  
     75 anys i més   20,9   23,8   25,1   22,9  
 
Font: dades elaborades per l'IERMB per encàrrec de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI a partir de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida 2016-2017 — 2019-2020 i Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
Departament d'Estadística i Difusió de Dades.