1. Bicicletes i bicing
1. Quilòmetres de xarxa ciclable. Dades evolutives 2006-2021
Any   Km de carril bici   Km de carrer 30 /  
zona 30  
Km de plataforma  
única  
             
2006   129   -   -  
2007   130   -   -  
2008   140   -   -  
2009   147   -   -  
2010   159   -   -  
2011   94   -   -  
2012   97   -   -  
2013   105   -   -  
2014   116   442   -  
2015   120   442   -  
2016   126   626   127  
2017   157   648   130  
2018   195   650   131  
2019   211   667   135  
2020   236   772   135  
2021   240   772   135  
             
 
(1) Fins a l'any 2010 els km de carril bici es compten doble si són de doble sentit; de l'any 2011 en endavant es donen dades de via, en tots dos sentits junts.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estratègia de la Mobilitat.