1. Taules evolutives per districtes de Barcelona
1. Evolució de l'estimació de l'atur registrat a Barcelona per districtes i mesos. 2009-2022
Període        Barcelona   Ciutat  
Vella  
Eixample   Sants-  
Montjuïc  
Les  
Corts  
Sarrià-  
S. Gervasi  
Gràcia   Horta-  
Guinardó  
Nou  
Barris  
Sant  
Andreu  
Sant  
Martí  
NC  
                                    
Any 2009                               
     Gener   80.208   7.448   11.318   9.757   3.277   3.953   5.608   8.576   10.111   7.647   12.509   4  
     Febrer   84.277   7.861   11.881   10.261   3.441   4.152   5.955   9.063   10.579   8.024   13.055   5  
     Març   88.205   8.271   12.347   10.667   3.595   4.396   6.137   9.449   11.016   8.525   13.798   4  
     Abril   89.862   8.274   12.528   10.912   3.709   4.489   6.208   9.668   11.310   8.662   14.098   4  
     Maig   89.941   8.224   12.569   10.880   3.716   4.526   6.222   9.698   11.261   8.703   14.138   4  
     Juny   87.919   8.084   12.276   10.634   3.586   4.490   6.064   9.506   11.026   8.423   13.825   5  
     Juliol   90.565   8.139   12.774   10.915   3.718   4.758   6.374   9.757   11.149   8.796   14.181   4  
     Agost   94.849   8.420   13.484   11.308   3.910   5.015   6.710   10.222   11.637   9.226   14.913   4  
     Setembre   96.248   8.686   13.568   11.326   3.905   5.041   6.757   10.336   12.002   9.370   15.252   5  
     Octubre   97.721   8.944   13.731   11.483   3.905   5.004   6.922   10.497   12.320   9.469   15.439   7  
     Novembre   99.795   9.268   14.082   11.927   4.004   5.145   7.037   10.622   12.484   9.529   15.691   6  
     Desembre   101.062   9.355   14.297   12.030   4.024   5.195   7.153   10.778   12.667   9.678   15.880   5  
Any 2010                               
     Gener   105.073   9.715   14.774   12.639   4.227   5.328   7.398   11.203   13.130   10.137   16.489   33  
     Febrer   106.961   9.971   15.067   12.896   4.352   5.365   7.513   11.382   13.400   10.409   16.589   17  
     Març   108.292   10.174   15.232   13.138   4.409   5.391   7.522   11.477   13.538   10.594   16.795   22  
     Abril   106.836   10.013   15.007   12.935   4.293   5.348   7.414   11.351   13.385   10.524   16.535   31  
     Maig   103.907   9.734   14.600   12.548   4.176   5.218   7.153   10.998   13.070   10.224   16.151   35  
     Juny   101.089   9.560   14.089   12.195   4.032   5.132   7.020   10.736   12.789   9.835   15.679   22  
     Juliol   99.844   9.316   14.145   11.892   3.999   5.244   7.055   10.667   12.414   9.691   15.403   18  
     Agost   102.648   9.475   14.578   12.159   4.140   5.398   7.311   11.017   12.625   10.013   15.915   17  
     Setembre   101.972   9.430   14.490   12.170   4.071   5.258   7.214   10.851   12.669   10.004   15.796   19  
     Octubre   102.704   9.706   14.464   12.285   4.092   5.215   7.144   10.891   12.863   10.130   15.900   14  
     Novembre   102.364   9.768   14.475   12.239   4.044   5.165   7.046   10.817   12.859   10.114   15.830   7  
     Desembre   100.868   9.682   14.357   12.007   3.958   5.108   6.961   10.730   12.595   9.896   15.568   6  
Any 2011                               
     Gener   105.456   9.990   15.017   12.660   4.172   5.249   7.322   11.193   13.178   10.394   16.272   9  
     Febrer   107.928   10.140   15.373   12.932   4.278   5.367   7.465   11.556   13.588   10.609   16.612   8  
     Març   109.153   10.138   15.397   13.122   4.306   5.403   7.501   11.734   13.879   10.774   16.895   4  
     Abril   108.203   9.889   15.248   13.078   4.292   5.372   7.395   11.662   13.819   10.727   16.715   6  
     Maig   106.774   9.696   14.940   12.957   4.251   5.316   7.308   11.443   13.695   10.584   16.578   6  
     Juny   104.784   9.593   14.749   12.671   4.148   5.149   7.163   11.192   13.515   10.377   16.220   7  
     Juliol   104.929   9.553   14.860   12.600   4.161   5.233   7.300   11.231   13.361   10.364   16.260   6  
     Agost   107.625   9.634   15.399   12.917   4.297   5.417   7.479   11.568   13.616   10.684   16.605   9  
     Setembre   108.250   9.613   15.429   12.973   4.328   5.384   7.481   11.586   13.886   10.790   16.774   6  
     Octubre   109.266   9.938   15.573   13.143   4.368   5.454   7.439   11.646   13.985   10.868   16.849   3  
     Novembre   109.265   9.996   15.503   13.136   4.360   5.425   7.436   11.661   14.059   10.778   16.909   2  
     Desembre   108.624   9.941   15.470   12.976   4.308   5.433   7.488   11.678   13.880   10.700   16.748   2  
Any 2012                               
     Gener   112.747   10.183   16.060   13.496   4.489   5.630   7.794   12.096   14.422   11.087   17.484   6  
     Febrer   113.736   10.276   16.142   13.640   4.500   5.630   7.776   12.223   14.656   11.253   17.632   8  
     Març   113.528   10.128   16.026   13.589   4.491   5.642   7.791   12.220   14.679   11.268   17.688   6  
     Abril   113.402   10.103   16.055   13.571   4.449   5.584   7.768   12.220   14.753   11.240   17.652   7  
     Maig   112.585   9.817   16.014   13.423   4.430   5.499   7.732   12.177   14.773   11.139   17.573   8  
     Juny   110.521   9.552   15.690   13.160   4.374   5.439   7.626   11.986   14.454   11.011   17.221   8  
     Juliol   110.675   9.424   15.871   13.162   4.415   5.569   7.706   12.008   14.336   11.056   17.123   5  
     Agost   112.381   9.566   16.146   13.373   4.494   5.643   7.881   12.207   14.454   11.267   17.345   5  
     Setembre   112.088   9.471   16.028   13.401   4.484   5.537   7.782   12.173   14.612   11.216   17.379   5  
     Octubre   112.479   9.470   15.963   13.379   4.460   5.541   7.724   12.283   14.812   11.241   17.600   6  
     Novembre   113.319   9.624   16.083   13.545   4.490   5.582   7.740   12.296   14.889   11.289   17.772   9  
     Desembre   112.192   9.525   15.916   13.322   4.444   5.563   7.657   12.225   14.744   11.162   17.624   10  
Any 2013                               
     Gener   114.443   9.757   16.241   13.585   4.498   5.635   7.752   12.362   15.105   11.455   18.049   4  
     Febrer   114.936   9.837   16.102   13.571   4.509   5.702   7.718   12.436   15.255   11.586   18.216   4  
     Març   115.154   9.806   16.061   13.667   4.485   5.660   7.733   12.527   15.361   11.646   18.204   4  
     Abril   113.870   9.675   15.824   13.416   4.440   5.586   7.594   12.453   15.246   11.587   18.046   3  
     Maig   111.451   9.361   15.453   13.198   4.366   5.431   7.384   12.220   14.936   11.310   17.783   9  
     Juny   107.913   8.979   14.922   12.768   4.254   5.260   7.182   11.793   14.454   10.925   17.371   5  
     Juliol   108.192   8.920   15.060   12.842   4.315   5.325   7.248   11.859   14.366   11.009   17.244   4  
     Agost   108.606   8.742   15.154   12.890   4.329   5.381   7.374   11.953   14.399   11.094   17.285   5  
     Setembre   108.706   8.876   14.950   12.909   4.302   5.357   7.341   11.854   14.610   11.007   17.496   4  
     Octubre   109.984   9.029   15.146   13.113   4.358   5.339   7.374   12.061   14.757   11.145   17.657   5  
     Novembre   110.281   9.265   15.252   13.186   4.376   5.330   7.302   12.051   14.819   11.126   17.570   4  
     Desembre   107.677   9.023   14.933   12.921   4.284   5.250   7.157   11.822   14.383   10.840   17.059   5  
Any 2014                               
     Gener   109.151   9.176   15.116   13.154   4.309   5.274   7.266   11.962   14.628   10.934   17.330   2  
     Febrer   108.225   9.090   14.907   12.994   4.283   5.187   7.136   11.893   14.635   10.922   17.176   2  
     Març   107.734   9.115   14.739   12.968   4.267   5.118   7.060   11.800   14.698   10.896   17.071   2  
     Abril   106.398   8.931   14.579   12.934   4.245   5.062   6.920   11.646   14.450   10.771   16.846   14  
     Maig   102.784   8.539   14.022   12.486   4.098   4.866   6.621   11.273   13.955   10.526   16.392   6  
     Juny   100.943   8.402   13.763   12.323   4.034   4.795   6.542   11.042   13.672   10.219   16.142   9  
     Juliol   101.997   8.471   14.093   12.391   4.079   4.949   6.734   11.085   13.643   10.342   16.206   4  
     Agost   102.096   8.372   14.083   12.418   4.102   4.960   6.805   11.158   13.490   10.508   16.195   5  
     Setembre   101.045   8.256   13.817   12.238   4.069   4.818   6.651   11.048   13.539   10.477   16.126   6  
     Octubre   101.559   8.414   13.719   12.413   4.081   4.837   6.578   11.056   13.799   10.529   16.124   9  
     Novembre   100.603   8.488   13.618   12.289   4.049   4.781   6.555   10.844   13.648   10.302   16.028   1  
     Desembre   99.056   8.362   13.351   12.139   3.960   4.693   6.447   10.728   13.441   10.151   15.781   3  
Any 2015                               
     Gener   100.594   8.616   13.605   12.363   3.981   4.691   6.528   10.869   13.635   10.194   16.108   4  
     Febrer   100.384   8.561   13.516   12.317   3.990   4.758   6.502   10.819   13.725   10.222   15.970   4  
     Març   99.768   8.537   13.390   12.229   3.955   4.715   6.439   10.764   13.763   10.164   15.808   4  
     Abril   96.912   8.315   12.907   11.841   3.840   4.607   6.229   10.458   13.400   9.969   15.342   4  
     Maig   93.617   8.026   12.484   11.510   3.685   4.466   6.002   10.054   12.921   9.610   14.857   2  
     Juny   90.624   7.792   12.148   11.091   3.576   4.343   5.824   9.780   12.449   9.273   14.346   2  
     Juliol   90.102   7.698   12.188   10.975   3.616   4.447   5.940   9.807   12.207   9.111   14.111   2  
     Agost   91.325   7.625   12.378   11.096   3.677   4.459   6.092   9.984   12.303   9.330   14.378   3  
     Setembre   90.358   7.562   12.187   10.915   3.629   4.380   5.963   9.818   12.299   9.283   14.320   2  
     Octubre   90.893   7.654   12.215   10.963   3.612   4.325   5.903   9.874   12.538   9.335   14.471   3  
     Novembre   90.598   7.845   12.180   11.036   3.616   4.320   5.866   9.768   12.446   9.249   14.269   3  
     Desembre   89.398   7.820   11.975   10.790   3.518   4.225   5.788   9.670   12.274   9.107   14.228   3  
Any 2016                               
     Gener   89.877   7.942   12.042   10.838   3.520   4.208   5.767   9.713   12.315   9.157   14.371   4  
     Febrer   88.091   7.758   11.721   10.687   3.465   4.106   5.654   9.444   12.139   9.053   14.057   7  
     Març   87.760   7.713   11.654   10.724   3.432   4.105   5.564   9.414   12.169   9.009   13.968   8  
     Abril   85.273   7.534   11.235   10.458   3.346   3.980   5.377   9.134   11.880   8.733   13.589   7  
     Maig   82.569   7.155   10.897   10.055   3.228   3.855   5.220   8.967   11.527   8.421   13.230   14  
     Juny   79.829   6.934   10.567   9.767   3.137   3.762   5.072   8.655   11.064   8.116   12.743   12  
     Juliol   79.225   6.822   10.553   9.680   3.133   3.820   5.135   8.607   10.829   8.054   12.576   16  
     Agost   80.344   6.789   10.825   9.802   3.206   3.874   5.322   8.820   10.781   8.182   12.731   12  
     Setembre   79.653   6.872   10.745   9.613   3.104   3.855   5.203   8.752   10.862   8.119   12.515   13  
     Octubre   79.463   6.903   10.704   9.638   3.097   3.827   5.177   8.681   10.917   8.063   12.445   11  
     Novembre   80.217   7.078   10.826   9.718   3.100   3.805   5.165   8.696   10.908   8.107   12.806   8  
     Desembre   78.864   7.029   10.659   9.580   3.075   3.758   5.108   8.547   10.678   7.829   12.590   11  
Any 2017                               
     Gener   79.302   7.036   10.735   9.554   3.045   3.761   5.145   8.624   10.771   7.933   12.690   8  
     Febrer   79.093   6.931   10.657   9.507   3.032   3.699   5.102   8.582   10.905   7.963   12.709   6  
     Març   79.056   6.998   10.640   9.569   3.026   3.696   5.089   8.552   10.873   7.925   12.683   5  
     Abril   76.784   6.715   10.337   9.237   2.943   3.586   4.948   8.313   10.670   7.719   12.312   4  
     Maig   74.511   6.614   9.917   8.889   2.874   3.554   4.807   8.038   10.326   7.490   11.993   9  
     Juny   71.871   6.432   9.641   8.588   2.794   3.396   4.652   7.743   9.830   7.208   11.576   11  
     Juliol   71.357   6.349   9.669   8.557   2.776   3.443   4.670   7.751   9.590   7.109   11.433   10  
     Agost   72.805   6.335   9.952   8.704   2.843   3.519   4.839   7.924   9.672   7.331   11.677   9  
     Setembre   71.660   6.347   9.753   8.477   2.756   3.413   4.633   7.794   9.779   7.217   11.485   7  
     Octubre   73.061   6.620   9.755   8.669   2.783   3.437   4.685   7.977   9.979   7.335   11.814   6  
     Novembre   74.642   6.919   9.996   8.923   2.836   3.509   4.769   8.092   10.263   7.411   11.918   6  
     Desembre   73.752   6.825   9.884   8.882   2.823   3.511   4.781   7.973   10.066   7.307   11.693   7  
Any 2018                               
     Gener   75.081   6.902   10.059   9.029   2.865   3.569   4.849   8.098   10.340   7.445   11.919   7  
     Febrer   74.155   6.737   9.866   8.937   2.841   3.535   4.789   8.003   10.218   7.389   11.829   11  
     Març   74.239   6.709   9.834   9.020   2.854   3.556   4.809   8.005   10.242   7.417   11.785   9  
     Abril   71.859   6.452   9.498   8.691   2.743   3.427   4.626   7.745   9.967   7.237   11.466   6  
     Maig   70.078   6.197   9.284   8.464   2.706   3.348   4.514   7.593   9.734   7.065   11.167   6  
     Juny   67.983   6.039   9.048   8.221   2.639   3.268   4.385   7.379   9.374   6.807   10.813   10  
     Juliol   68.069   6.004   9.106   8.234   2.677   3.376   4.488   7.443   9.179   6.729   10.826   8  
     Agost   70.161   6.086   9.424   8.468   2.788   3.453   4.639   7.664   9.381   7.058   11.190   10  
     Setembre   68.759   6.160   9.234   8.278   2.706   3.333   4.445   7.447   9.244   6.885   11.018   10  
     Octubre   69.808   6.344   9.277   8.423   2.758   3.392   4.510   7.595   9.455   6.963   11.080   12  
     Novembre   69.782   6.492   9.224   8.478   2.780   3.454   4.504   7.519   9.475   6.898   10.944   14  
     Desembre   69.316   6.501   9.250   8.358   2.742   3.449   4.469   7.465   9.397   6.807   10.866   12  
Any 2019                               
     Gener   70.591   6.573   9.565   8.487   2.773   3.476   4.538   7.602   9.518   6.985   11.059   15  
     Febrer   70.352   6.528   9.496   8.476   2.750   3.448   4.525   7.531   9.605   7.013   10.969   12  
     Març   70.988   6.547   9.508   8.618   2.781   3.432   4.544   7.530   9.751   7.091   11.175   12  
     Abril   69.353   6.266   9.261   8.356   2.726   3.372   4.408   7.400   9.548   7.076   10.926   14  
     Maig   67.785   6.045   9.144   8.184   2.673   3.290   4.329   7.268   9.335   6.836   10.666   14  
     Juny   65.832   5.854   8.834   7.874   2.567   3.226   4.248   7.027   9.081   6.717   10.390   14  
     Juliol   66.678   5.929   9.005   7.976   2.572   3.342   4.380   7.174   9.004   6.784   10.500   12  
     Agost   68.547   5.939   9.307   8.156   2.696   3.504   4.594   7.404   9.046   6.985   10.905   12  
     Setembre   67.638   5.939   9.164   8.131   2.655   3.390   4.501   7.318   8.999   6.826   10.700   14  
     Octubre   69.006   6.109   9.271   8.218   2.688   3.445   4.534   7.451   9.374   6.975   10.915   27  
     Novembre   69.693   6.337   9.394   8.256   2.694   3.454   4.627   7.531   9.451   6.972   10.952   26  
     Desembre   69.047   6.290   9.326   8.162   2.708   3.480   4.617   7.454   9.297   6.828   10.862   23  
Any 2020                               
     Gener   70.602   6.364   9.420   8.329   2.738   3.484   4.678   7.640   9.638   7.057   11.230   23  
     Febrer   71.447   6.488   9.518   8.518   2.801   3.509   4.689   7.683   9.737   7.134   11.346   24  
     Març   76.196   6.988   10.237   8.946   2.900   3.676   5.073   8.146   10.113   7.675   12.146   297  
     Abril   86.423   8.098   11.725   10.258   3.327   4.205   5.813   9.225   11.349   8.476   13.497   451  
     Maig   90.528   8.602   12.460   10.814   3.494   4.398   6.077   9.708   11.882   8.803   14.002   287  
     Juny   92.735   8.937   12.752   11.107   3.545   4.493   6.258   9.876   12.320   8.915   14.316   215  
     Juliol   91.100   8.790   12.461   10.967   3.491   4.467   6.164   9.685   11.977   8.771   14.155   172  
     Agost   92.917   9.071   12.815   11.199   3.565   4.533   6.275   9.818   12.125   8.961   14.406   149  
     Setembre   91.282   9.041   12.524   10.986   3.491   4.449   6.088   9.699   11.948   8.781   14.134   141  
     Octubre   92.446   9.408   12.689   11.139   3.484   4.444   6.095   9.738   12.254   8.885   14.176   134  
     Novembre   92.401   9.536   12.728   11.092   3.460   4.485   6.080   9.661   12.258   8.788   14.192   122  
     Desembre   93.842   9.773   12.928   11.283   3.525   4.548   6.145   9.876   12.382   8.884   14.367   131  
Any 2021                               
     Gener   96.227   10.051   13.199   11.610   3.611   4.649   6.238   10.171   12.756   9.101   14.714   128  
     Febrer   97.480   10.239   13.284   11.756   3.653   4.682   6.274   10.323   12.971   9.210   14.953   135  
     Març   96.384   10.177   13.086   11.644   3.593   4.605   6.189   10.184   12.919   9.094   14.754   140  
     Abril   94.851   10.039   12.849   11.473   3.514   4.509   6.055   10.035   12.757   8.950   14.541   130  
     Maig   92.582   9.823   12.432   11.222   3.450   4.436   5.886   9.767   12.459   8.728   14.256   123  
     Juny   85.486   8.780   11.435   10.298   3.226   4.178   5.502   9.124   11.551   8.132   13.141   118  
     Juliol   78.019   7.740   10.489   9.451   2.969   3.871   5.003   8.436   10.338   7.459   12.152   110  
     Agost   71.466   6.641   9.529   8.613   2.748   3.553   4.616   7.753   9.639   7.107   11.171   97  
     Setembre   67.208   6.154   8.795   8.053   2.583   3.287   4.325   7.391   9.302   6.700   10.531   87  
     Octubre   66.174   6.132   8.551   7.920   2.525   3.189   4.160   7.333   9.305   6.496   10.473   90  
     Novembre   63.984   5.908   8.267   7.590   2.441   3.042   4.040   7.102   9.089   6.298   10.120   87  
     Desembre   63.383   5.893   8.202   7.495   2.401   3.008   3.999   6.948   8.942   6.325   10.092   78  
Any 2022                               
     Gener   64.141   5.908   8.259   7.583   2.421   3.043   4.067   7.067   9.062   6.432   10.225   74  
     Febrer   63.937   5.891   8.270   7.535   2.409   2.981   4.045   6.987   9.067   6.460   10.215   78  
     Març   64.060   5.925   8.207   7.600   2.435   2.991   4.024   6.991   9.075   6.484   10.248   81  
     Abril   63.335   5.837   8.153   7.439   2.407   2.956   3.991   6.940   8.958   6.465   10.114   76  
     Maig   60.951   5.613   7.822   7.223   2.344   2.868   3.816   6.618   8.573   6.214   9.791   69  
     Juny   59.438   5.442   7.656   7.011   2.306   2.825   3.756   6.455   8.280   6.057   9.593   56  
     Juliol   60.639   5.485   7.908   7.198   2.344   2.947   3.906   6.592   8.292   6.114   9.800   53  
     Agost   62.123   5.585   8.189   7.330   2.379   3.059   4.061   6.769   8.347   6.266   10.083   56  
 
Nota: Estimació per districtes a partir de dades facilitades per codis postals.
 
Font : Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.