1. Per sexe. Any 2021
2. Febrer
                 
TOTAL
 
DONES
 
HOMES
Dte.      Barri   Demanda   
d'Ocupació  
Atur  
Registrat  
Demanda   
No Aturats  
  Demanda   
d'Ocupació  
Atur  
Registrat  
Demanda   
No Aturades  
  Demanda   
d'Ocupació  
Atur  
Registrat  
Demanda   
No Aturats  
                                       
TOTAL              252.392   97.480   154.912     126.745   51.517   75.228     125.647   45.963   79.684  
                                       
1     1. el Raval   13.700   5.295   8.405     5.431   2.193   3.238     8.269   3.102   5.167  
1     2. el Barri Gòtic   3.189   1.457   1.732     1.472   690   782     1.717   767   950  
1     3. la Barceloneta   3.323   1.467   1.856     1.588   735   854     1.735   733   1.003  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   4.609   2.020   2.589     2.209   1.013   1.196     2.400   1.007   1.393  
2     5. el Fort Pienc   4.510   1.696   2.815     2.317   903   1.414     2.193   792   1.400  
2     6. la Sagrada Família   7.308   2.665   4.643     3.777   1.427   2.350     3.531   1.238   2.293  
2     7. la Dreta de l'Eixample   4.936   1.898   3.038     2.569   1.007   1.562     2.368   891   1.476  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   5.377   1.965   3.412     2.735   1.053   1.682     2.642   912   1.730  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   7.935   2.890   5.045     4.065   1.549   2.516     3.870   1.341   2.529  
2     10. Sant Antoni   5.845   2.170   3.675     2.930   1.145   1.785     2.915   1.025   1.890  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   7.646   3.137   4.510     3.606   1.517   2.089     4.041   1.620   2.421  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   336   141   195     147   62   85     189   79   110  
3     13. la Marina de Port   5.676   2.266   3.410     2.886   1.272   1.613     2.790   993   1.796  
3     14. la Font de la Guatlla   1.925   788   1.137     913   385   527     1.012   403   609  
3     15. Hostafrancs   2.547   942   1.605     1.306   500   806     1.240   441   799  
3     16. la Bordeta   2.988   1.105   1.883     1.533   587   946     1.456   518   938  
3     17. Sants - Badal   3.211   1.150   2.061     1.665   639   1.026     1.546   512   1.034  
3     18. Sants   6.111   2.227   3.884     3.151   1.205   1.946     2.960   1.022   1.938  
4     19. les Corts   6.227   2.246   3.981     3.229   1.220   2.009     2.997   1.026   1.971  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   3.175   1.137   2.037     1.646   631   1.015     1.529   506   1.023  
4     21. Pedralbes   744   270   474     409   155   254     335   115   220  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   319   127   192     165   67   99     154   61   93  
5     23. Sarrià   1.627   611   1.016     876   339   537     751   272   479  
5     24. les Tres Torres   1.242   493   749     645   258   387     597   235   362  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   2.139   760   1.379     1.141   400   741     998   360   638  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   3.965   1.426   2.539     2.179   791   1.388     1.785   635   1.151  
5     27. el Putxet i el Farró   3.533   1.265   2.267     1.883   685   1.198     1.650   580   1.070  
6     28. Vallcarca i els Penitents   2.257   832   1.425     1.182   453   729     1.075   379   696  
6     29. el Coll   953   347   606     505   191   314     448   156   292  
6     30. la Salut   1.902   698   1.204     969   367   602     933   330   602  
6     31. la Vila de Gràcia   7.317   2.685   4.631     3.799   1.421   2.378     3.518   1.264   2.253  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   4.747   1.712   3.035     2.451   906   1.545     2.296   806   1.490  
7     33. el Baix Guinardó   3.663   1.316   2.347     1.889   702   1.187     1.775   614   1.161  
7     34. Can Baró   1.362   500   862     691   262   429     670   238   433  
7     35. el Guinardó   5.566   2.087   3.479     2.862   1.130   1.733     2.703   957   1.746  
7     36. la Font d'en Fargues   1.641   633   1.008     826   343   482     816   290   525  
7     37. el Carmel   5.608   2.161   3.447     2.822   1.170   1.652     2.787   991   1.795  
7     38. la Teixonera   1.763   695   1.068     874   364   510     889   331   558  
7     39. Sant Genís dels Agudells   1.078   428   650     532   222   310     546   206   340  
7     40. Montbau   780   309   470     385   160   224     395   149   246  
7     41. la Vall d'Hebron   831   330   501     410   171   239     421   159   262  
7     42. la Clota   58   23   35     29   12   17     29   11   18  
7     43. Horta   4.661   1.841   2.820     2.384   1.013   1.371     2.277   828   1.449  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   4.375   1.719   2.656     2.247   951   1.296     2.128   769   1.360  
8     45. Porta   4.300   1.670   2.630     2.184   918   1.266     2.116   752   1.364  
8     46. el Turó de la Peira   2.702   1.076   1.626     1.396   598   798     1.306   478   828  
8     47. Can Peguera   367   149   218     190   83   107     178   66   111  
8     48. la Guineueta   2.810   1.186   1.624     1.452   654   798     1.358   532   826  
8     49. Canyelles   1.371   579   792     708   319   389     663   260   403  
8     50. les Roquetes   2.973   1.255   1.718     1.536   692   844     1.437   563   874  
8     51. Verdun   2.279   962   1.317     1.177   530   647     1.101   432   670  
8     52. la Prosperitat   4.830   1.876   2.955     2.453   1.031   1.422     2.377   844   1.533  
8     53. la Trinitat Nova   1.809   864   945     889   460   429     920   404   516  
8     54. Torre Baró   495   240   256     242   127   115     253   112   141  
8     55. Ciutat Meridiana   2.586   1.250   1.335     1.264   664   601     1.321   587   734  
8     56. Vallbona   300   145   155     147   77   70     153   68   85  
9     57. la Trinitat Vella   2.396   1.159   1.237     1.172   615   557     1.224   544   681  
9     58. Baró de Viver   403   149   255     208   84   124     195   65   131  
9     59. el Bon Pastor   2.293   844   1.448     1.181   477   704     1.111   367   744  
9     60. Sant Andreu   9.280   3.418   5.862     4.783   1.932   2.851     4.497   1.486   3.011  
9     61. la Sagrera   4.470   1.626   2.844     2.307   880   1.427     2.162   746   1.416  
9     62. el Congrés i els Indians   2.176   792   1.384     1.123   428   695     1.053   363   689  
9     63. Navas   3.351   1.222   2.129     1.730   662   1.069     1.621   561   1.060  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   6.240   2.374   3.867     3.138   1.255   1.883     3.102   1.118   1.984  
10     65. el Clot   4.248   1.614   2.634     2.158   866   1.292     2.090   748   1.342  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   2.053   787   1.266     1.050   425   625     1.003   362   641  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   1.351   533   817     689   283   405     662   250   412  
10     68. el Poblenou   4.651   1.828   2.822     2.372   973   1.399     2.278   855   1.423  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   2.034   879   1.155     967   450   517     1.067   429   638  
10     70. el Besòs i el Maresme   4.643   2.005   2.638     2.207   1.028   1.178     2.437   977   1.460  
10     71. Provençals del Poblenou   3.228   1.269   1.959     1.621   680   941     1.607   589   1.018  
10     72. Sant Martí de Provençals   4.448   1.720   2.728     2.250   931   1.319     2.198   789   1.410  
10     73. la Verneda i la Pau   5.022   1.943   3.079     2.538   1.052   1.486     2.484   892   1.592  
NC             579   133   446     282   74   206     297   59   238  
 
Nota: Estimació per barris a partir de dades facilitades per codis postals.
 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.