1. Evolució dels salaris mitjans
1.3. Salaris mitjans dels residents de Barcelona per edat i sexe (euros/any). 2010-2020
Grups d'Edat   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
                             
TOTAL   28.444   28.970   28.529   28.781   28.649   28.861   29.176   30.263   30.807   31.076   30.593  
                             
Fins a 24 anys   10.174   10.015   9.548   9.018   8.336   8.554   8.536   10.066   10.418   13.464   12.904  
25 a 29 anys   18.476   17.952   17.713   17.459   16.998   16.916   17.849   19.535   20.248   21.187   20.448  
30 a 34 anys   24.474   24.146   23.526   24.125   23.333   22.889   23.298   24.801   25.534   26.476   26.139  
35 a 39 anys   28.834   29.747   28.135   27.962   27.719   28.098   27.978   29.158   29.742   29.645   28.498  
40 a 44 anys   31.259   31.403   30.815   30.575   31.049   32.237   33.103   33.350   33.620   33.554   32.513  
45 a 49 anys   33.700   34.561   33.665   33.040   33.543   33.564   33.910   35.869   35.733   36.376   35.377  
50 a 54 anys   37.619   37.020   35.630   36.006   35.896   35.705   36.058   35.383   36.173   36.654   36.027  
55 a 59 anys   35.494   37.097   37.420   37.484   36.706   37.817   36.705   36.313   36.721   37.205   36.782  
60 a 64 anys   29.660   32.183   31.542   32.993   33.386   33.984   32.434   32.712   35.084   38.212   37.241  
65 i més anys   37.948   39.589   37.877   40.058   37.240   …   45.590   47.668   46.231   48.096   48.496  
                             
DONES   24.486   24.854   24.481   24.669   24.618   25.191   25.669   26.579   27.203   27.869   27.661  
Fins a 24 anys   9.622   9.543   9.086   8.150   7.753   7.832   7.652   9.237   9.800   12.730   12.102  
25 a 29 anys   17.903   17.542   17.362   16.958   16.426   16.672   17.573   18.624   19.612   20.557   19.666  
30 a 34 anys   22.852   22.502   22.007   22.059   21.687   21.625   21.833   23.015   23.734   24.552   24.786  
35 a 39 anys   25.629   25.850   24.985   25.392   25.169   25.962   26.153   26.520   27.230   27.560   26.303  
40 a 44 anys   26.643   27.508   27.294   26.712   27.224   28.234   28.905   29.009   29.952   30.485   29.836  
45 a 49 anys   28.808   28.862   27.733   28.038   28.097   28.387   29.170   31.122   31.150   32.487   31.924  
50 a 54 anys   29.143   29.212   28.534   29.052   29.439   30.575   30.869   30.151   30.943   31.293   30.946  
55 a 59 anys   28.333   29.715   29.172   29.050   29.103   29.864   30.101   30.042   31.029   32.453   33.348  
60 a 64 anys   25.752   25.984   25.279   25.263   25.407   26.593   27.024   27.746   28.857   32.315   31.225  
65 i més anys   …   …   …   …   …   …   …   ...   ...   ...   28.592  
                             
HOMES   32.454   33.097   32.697   33.084   32.868   32.615   32.819   34.017   34.534   34.261   33.534  
Fins a 24 anys   10.739   10.480   10.050   9.960   8.961   9.307   9.516   10.781   11.042   14.173   13.622  
25 a 29 anys   19.092   18.364   18.065   17.977   17.617   17.159   18.119   20.471   20.900   21.812   21.242  
30 a 34 anys   25.967   25.730   24.958   26.098   24.907   24.118   24.752   26.516   27.362   28.373   27.441  
35 a 39 anys   31.977   33.412   31.311   30.523   30.207   30.096   29.675   31.556   32.125   31.601   30.603  
40 a 44 anys   36.067   35.451   34.462   34.548   35.069   36.224   37.441   37.585   37.217   36.302   34.961  
45 a 49 anys   38.814   40.619   40.178   38.714   39.579   39.301   39.297   41.073   40.624   40.370   38.803  
50 a 54 anys   46.059   44.387   42.477   43.345   42.570   41.216   41.669   41.393   42.182   42.768   41.846  
55 a 59 anys   43.457   45.633   46.671   46.877   45.130   45.960   43.373   42.643   42.672   41.884   40.565  
60 a 64 anys   33.801   38.636   39.065   42.386   43.254   43.162   39.578   39.079   42.337   44.921   43.822  
65 i més anys   …   …   …   …   …   …   …   ...   ...   64.512   67.212  
 
Nota: Dades corresponents als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social amb contracte vigent a final d'any.
(…) Dades poc significatives amb menys de 100 observacions.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. OMD. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament d'Anàlisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals de l'INSS.