2. Demanda hotelera a Barcelona. Any 2021
1. Viatgers i pernoctacions
            
Nombre viatgers
 
Nombre pernoctacions
             Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
  Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
                          
Any 2021        3.222.771   1.062.586   2.160.185     8.121.141   2.085.625   6.035.516  
     Gener   59.822   39.309   20.513     111.450   65.859   45.591  
     Febrer   72.907   51.762   21.145     133.434   84.543   48.891  
     Març   90.386   60.831   29.555     169.232   100.131   69.101  
     Abril   96.223   56.778   39.445     202.707   102.664   100.043  
     Maig   155.549   72.436   83.113     344.102   130.658   213.444  
     Juny   222.503   86.247   136.256     532.295   174.740   357.555  
     Juliol   347.118   102.548   244.570     953.967   222.418   731.549  
     Agost   442.028   95.171   346.857     1.269.331   215.716   1.053.615  
     Setembre   411.625   102.053   309.572     1.063.891   207.329   856.562  
     Octubre   494.753   130.404   364.349     1.284.008   270.494   1.013.514  
     Novembre   435.425   120.748   314.677     1.099.696   228.675   871.021  
     Desembre   394.432   144.299   250.133     957.028   282.398   674.630  
 
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més elevat que el d’àmbits territorials més grans .
Dades provisionals
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE