2. Demanda hotelera a Barcelona. Serie histórica 2005-2021
1. Viatgers i pernoctacions. 2005-2021
            
Nombre viatgers
 
Nombre pernoctacions
             Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
  Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
                          
Any 2005        4.208.364   1.290.666   2.917.698     10.352.237   2.814.622   7.537.615  
     Gener   237.561   85.815   151.746     575.948   174.598   401.350  
     Febrer   275.595   91.128   184.467     691.753   206.601   485.152  
     Març   308.129   98.475   209.654     769.780   223.927   545.853  
     Abril   345.617   118.215   227.402     874.251   265.758   608.493  
     Maig   393.233   118.498   274.735     998.622   283.763   714.859  
     Juny   378.207   114.619   263.588     908.480   247.473   661.007  
     Juliol   407.237   115.790   291.447     986.063   251.089   734.974  
     Agost   397.802   101.920   295.882     1.036.528   234.233   802.295  
     Setembre   390.030   107.491   282.539     968.252   225.801   742.451  
     Octubre   418.072   123.592   294.480     999.407   257.629   741.778  
     Novembre   359.344   113.920   245.424     848.910   233.681   615.229  
     Desembre   297.537   101.203   196.334     694.243   210.069   484.174  
                          
Any 2006        5.205.160   1.565.043   3.640.117     11.286.629   2.818.133   8.468.496  
     Gener   330.439   111.037   219.402     677.346   181.542   495.804  
     Febrer   373.474   123.122   250.352     767.078   202.512   564.566  
     Març   451.749   152.102   299.647     921.644   262.640   659.004  
     Abril   476.888   128.426   348.462     1.030.994   229.326   801.668  
     Maig   480.662   138.707   341.955     1.030.947   244.768   786.179  
     Juny   453.667   130.926   322.741     966.384   236.413   729.971  
     Juliol   498.014   134.746   363.268     1.074.695   243.532   831.163  
     Agost   461.427   109.916   351.511     1.112.677   213.692   898.985  
     Setembre   458.712   124.287   334.425     1.043.236   236.749   806.487  
     Octubre   485.294   145.096   340.198     1.059.082   278.701   780.381  
     Novembre   407.851   147.097   260.754     877.273   259.117   618.156  
     Desembre   326.983   119.581   207.402     725.273   229.141   496.132  
                          
Any 2007        5.529.372   1.605.198   3.924.174     11.678.954   2.839.189   8.839.765  
     Gener   360.682   121.794   238.888     716.430   205.905   510.525  
     Febrer   379.695   126.912   252.783     787.017   221.736   565.281  
     Març   465.408   146.359   319.049     958.011   259.100   698.911  
     Abril   493.879   136.937   356.942     1.053.788   237.407   816.381  
     Maig   496.932   155.956   340.976     1.038.313   273.033   765.280  
     Juny   498.417   147.239   351.178     1.013.726   259.648   754.078  
     Juliol   509.587   130.818   378.769     1.125.325   240.089   885.236  
     Agost   503.846   105.061   398.785     1.179.205   199.365   979.840  
     Setembre   480.493   120.798   359.695     1.058.385   217.426   840.959  
     Octubre   527.384   146.773   380.611     1.106.723   260.358   846.365  
     Novembre   462.007   150.460   311.547     905.082   256.561   648.521  
     Desembre   351.042   116.091   234.951     736.949   208.561   528.388  
                          
Any 2008        5.606.684   1.636.207   3.970.477     11.624.459   2.739.331   8.885.128  
     Gener   355.651   120.549   235.102     708.317   194.228   514.089  
     Febrer   422.022   133.902   288.120     837.828   211.471   626.357  
     Març   476.948   148.403   328.545     973.784   252.544   721.240  
     Abril   483.966   141.673   342.293     1.002.720   234.062   768.658  
     Maig   528.999   140.306   388.693     1.069.536   234.569   834.967  
     Juny   508.520   144.116   364.404     1.014.798   235.509   779.289  
     Juliol   561.290   152.847   408.443     1.166.784   253.703   913.081  
     Agost   507.110   107.738   399.372     1.199.527   196.983   1.002.544  
     Setembre   477.428   128.873   348.555     1.056.444   230.649   825.795  
     Octubre   509.276   147.074   362.202     1.067.622   257.402   810.220  
     Novembre   426.001   139.006   286.995     827.859   221.007   606.852  
     Desembre   349.473   131.720   217.753     699.240   217.204   482.036  
                          
Any 2009        5.515.699   1.713.192   3.802.507     12.316.673   3.068.711   9.247.962  
     Gener   323.140   121.337   201.803     662.258   196.307   465.951  
     Febrer   368.817   122.786   246.031     751.171   199.052   552.119  
     Març   419.829   139.637   280.192     920.180   260.231   659.949  
     Abril   492.550   150.303   342.247     1.113.458   278.083   835.375  
     Maig   521.189   155.821   365.368     1.130.919   272.488   858.431  
     Juny   500.394   156.723   343.671     1.078.518   263.060   815.458  
     Juliol   546.119   163.064   383.055     1.261.579   290.870   970.709  
     Agost   505.233   120.602   384.631     1.324.909   246.969   1.077.940  
     Setembre   496.911   141.048   355.863     1.163.975   277.284   886.691  
     Octubre   516.539   149.567   366.972     1.171.302   275.483   895.819  
     Novembre   434.128   153.714   280.414     905.068   264.224   640.844  
     Desembre   390.849   138.590   252.259     833.336   244.660   588.676  
                          
Any 2010        6.422.209   1.776.746   4.645.463     15.160.467   3.298.004   11.862.463  
     Gener   352.832   131.054   221.778     767.432   221.423   546.009  
     Febrer   412.530   141.584   270.946     914.759   249.719   665.040  
     Març   524.033   176.588   347.445     1.186.901   317.121   869.780  
     Abril   562.066   147.784   414.282     1.332.363   280.594   1.051.769  
     Maig   623.180   175.074   448.106     1.418.202   307.820   1.110.382  
     Juny   565.832   137.630   428.202     1.295.038   247.211   1.047.827  
     Juliol   651.119   160.931   490.188     1.647.045   315.328   1.331.717  
     Agost   619.659   123.083   496.576     1.668.996   260.780   1.408.216  
     Setembre   573.725   122.441   451.284     1.422.893   244.640   1.178.253  
     Octubre   624.902   164.597   460.305     1.476.075   307.601   1.168.474  
     Novembre   491.403   150.373   341.030     1.097.866   270.040   827.826  
     Desembre   420.928   145.607   275.321     932.898   275.727   657.171  
                          
Any 2011        6.919.991   1.636.740   5.283.251     16.203.299   3.032.015   13.171.284  
     Gener   383.827   121.564   262.263     835.966   208.036   627.930  
     Febrer   446.298   140.325   305.973     992.406   253.483   738.923  
     Març   555.148   149.758   405.390     1.246.268   271.027   975.241  
     Abril   611.382   129.894   481.488     1.464.076   244.857   1.219.219  
     Maig   643.037   139.599   503.438     1.498.515   264.551   1.233.964  
     Juny   656.335   138.661   517.674     1.506.270   250.807   1.255.463  
     Juliol   751.476   163.427   588.049     1.794.698   309.903   1.484.795  
     Agost   698.462   117.507   580.955     1.774.844   233.727   1.541.117  
     Setembre   624.937   128.285   496.652     1.522.374   246.468   1.275.906  
     Octubre   644.071   145.141   498.931     1.550.138   267.109   1.283.028  
     Novembre   490.292   136.305   353.987     1.105.493   247.335   858.157  
     Desembre   414.725   126.274   288.451     912.251   234.711   677.540  
                          
Any 2012        6.648.147   1.449.042   5.199.106     16.215.628   2.662.406   13.553.222  
     Gener   374.555   123.750   250.805     840.880   211.130   629.750  
     Febrer   445.675   127.827   317.848     1.015.516   221.028   794.488  
     Març   568.065   146.219   421.847     1.265.106   258.299   1.006.808  
     Abril   617.808   118.250   499.558     1.529.058   229.809   1.299.249  
     Maig   607.853   121.273   486.580     1.467.074   217.499   1.249.575  
     Juny   610.441   119.428   491.013     1.470.195   219.056   1.251.139  
     Juliol   707.996   132.493   575.503     1.775.506   249.536   1.525.970  
     Agost   640.651   98.315   542.336     1.780.507   198.903   1.581.604  
     Setembre   614.174   111.237   502.938     1.551.916   211.446   1.340.471  
     Octubre   615.517   121.257   494.260     1.555.146   232.450   1.322.696  
     Novembre   468.667   118.785   349.882     1.105.425   217.731   887.694  
     Desembre   376.745   110.209   266.536     859.298   195.519   663.778  
                          
Any 2013        6.563.284   1.316.117   5.247.166     16.630.807   2.477.411   14.153.395  
     Gener   344.856   99.974   244.882     833.224   180.611   652.613  
     Febrer   399.829   102.767   297.062     963.823   183.975   779.848  
     Març   513.254   123.052   390.202     1.277.095   234.997   1.042.098  
     Abril   577.810   112.161   465.649     1.429.051   209.423   1.219.628  
     Maig   615.067   112.329   502.737     1.580.936   221.071   1.359.865  
     Juny   602.340   114.514   487.826     1.512.948   215.253   1.297.695  
     Juliol   658.236   106.571   551.665     1.772.398   202.886   1.569.512  
     Agost   665.491   90.390   575.101     1.898.500   186.820   1.711.680  
     Setembre   597.214   98.642   498.572     1.552.719   194.146   1.358.573  
     Octubre   657.129   114.807   542.322     1.619.391   213.053   1.406.338  
     Novembre   498.358   124.985   373.373     1.167.891   226.621   941.270  
     Desembre   433.700   115.925   317.775     1.022.830   208.555   814.276  
                          
Any 2014        6.728.640   1.407.027   5.321.613     17.535.212   2.706.360   14.828.852  
     Gener   371.226   100.859   270.368     901.864   181.794   720.070  
     Febrer   418.810   103.331   315.479     1.023.763   187.399   836.364  
     Març   542.221   126.281   415.940     1.360.045   246.475   1.113.570  
     Abril   573.218   113.938   459.280     1.557.130   236.185   1.320.945  
     Maig   632.626   119.694   512.932     1.688.957   231.712   1.457.246  
     Juny   630.082   117.065   513.016     1.602.922   224.451   1.378.471  
     Juliol   669.055   125.051   544.004     1.838.478   250.390   1.588.089  
     Agost   665.160   94.425   570.735     1.959.754   205.476   1.754.277  
     Setembre   629.898   115.618   514.280     1.654.796   226.802   1.427.993  
     Octubre   637.442   122.912   514.530     1.654.718   230.588   1.424.130  
     Novembre   486.542   129.199   357.343     1.196.857   239.696   957.161  
     Desembre   472.360   138.654   333.706     1.095.929   245.394   850.536  
                          
Any 2015        7.090.244   1.463.595   5.626.649     18.537.367   2.811.312   15.726.055  
     Gener   395.653   112.791   282.862     989.807   204.843   784.964  
     Febrer   438.769   113.410   325.359     1.065.740   206.184   859.556  
     Març   543.976   127.597   416.379     1.419.720   249.343   1.170.377  
     Abril   636.133   116.101   520.032     1.652.740   230.459   1.422.281  
     Maig   690.850   140.502   550.348     1.765.510   263.013   1.502.497  
     Juny   674.395   125.849   548.546     1.706.590   236.933   1.469.657  
     Juliol   696.098   123.640   572.458     1.929.070   249.589   1.679.481  
     Agost   704.122   99.778   604.344     2.039.530   210.282   1.829.248  
     Setembre   648.661   114.027   534.634     1.755.820   231.227   1.524.593  
     Octubre   668.301   141.591   526.710     1.744.170   267.182   1.476.988  
     Novembre   537.380   129.654   407.726     1.337.010   240.690   1.096.320  
     Desembre   455.906   118.655   337.251     1.131.660   221.567   910.093  
                          
Any 2016        7.484.276   1.567.798   5.916.478     19.590.245   2.980.826   16.609.419  
     Gener   436.044   118.814   317.230     1.113.950   222.454   891.496  
     Febrer   492.177   125.436   366.741     1.247.450   233.276   1.014.174  
     Març   600.551   142.574   457.977     1.568.552   281.974   1.286.578  
     Abril   658.663   138.791   519.872     1.687.768   256.119   1.431.649  
     Maig   686.912   145.640   541.272     1.786.559   262.638   1.523.921  
     Juny   693.430   126.114   567.316     1.738.431   219.968   1.518.463  
     Juliol   755.492   135.512   619.980     2.035.567   266.289   1.769.278  
     Agost   708.636   108.691   599.945     2.078.832   228.003   1.850.829  
     Setembre   686.944   119.572   567.372     1.821.346   230.549   1.590.797  
     Octubre   682.727   124.758   557.969     1.792.910   244.374   1.548.536  
     Novembre   569.643   147.682   421.961     1.401.436   270.433   1.131.003  
     Desembre   513.057   134.214   378.843     1.317.444   264.749   1.052.695  
                          
Any 2017        7.656.747   1.537.833   6.118.914     19.688.076   2.883.224   16.804.852  
     Gener   503.179   130.007   373.172     1.246.038   236.107   1.009.931  
     Febrer   529.010   130.659   398.351     1.312.472   234.507   1.077.965  
     Març   650.038   151.358   498.680     1.644.100   283.137   1.360.963  
     Abril   714.073   131.186   582.887     1.875.493   263.082   1.612.411  
     Maig   716.978   118.752   598.226     1.842.005   217.186   1.624.819  
     Juny   713.203   128.405   584.798     1.833.813   248.830   1.584.983  
     Juliol   771.866   137.560   634.306     2.064.330   261.185   1.803.145  
     Agost   693.682   92.632   601.050     2.001.528   194.356   1.807.172  
     Setembre   684.652   116.521   568.131     1.767.037   216.184   1.550.853  
     Octubre   657.060   125.400   531.660     1.672.497   238.121   1.434.376  
     Novembre   532.369   140.384   391.985     1.266.759   244.155   1.022.604  
     Desembre   490.637   134.969   355.668     1.162.004   246.374   915.630  
                          
Any 2018        8.044.444   1.492.410   6.552.034     20.201.537   2.692.795   17.508.742  
     Gener   507.318   126.214   381.104     1.245.414   223.612   1.021.802  
     Febrer   535.962   128.399   407.563     1.314.934   221.439   1.093.495  
     Març   651.046   131.111   519.935     1.599.771   240.784   1.358.987  
     Abril   701.317   138.719   562.598     1.741.375   253.149   1.488.226  
     Maig   729.904   120.594   609.310     1.831.620   219.176   1.612.444  
     Juny   754.851   133.682   621.169     1.837.074   244.639   1.592.435  
     Juliol   776.614   123.818   652.796     2.017.447   232.507   1.784.940  
     Agost   744.359   91.971   652.388     2.074.304   178.079   1.896.225  
     Setembre   710.838   105.374   605.464     1.811.743   189.852   1.621.891  
     Octubre   741.854   124.314   617.540     1.821.472   217.475   1.603.997  
     Novembre   629.295   135.678   493.617     1.520.166   231.008   1.289.158  
     Desembre   561.086   132.536   428.550     1.386.217   241.075   1.145.142  
                          
Any 2019        8.520.417   1.444.444   7.075.973     21.361.392   2.535.948   18.825.444  
     Gener   555.225   126.475   428.750     1.378.773   214.198   1.164.575  
     Febrer   584.248   126.931   457.317     1.426.051   214.070   1.211.981  
     Març   700.166   136.002   564.164     1.750.461   239.373   1.511.088  
     Abril   762.811   119.895   642.916     1.914.835   209.052   1.705.783  
     Maig   786.940   122.128   664.812     1.938.056   208.236   1.729.820  
     Juny   779.450   122.589   656.861     1.939.890   210.964   1.728.926  
     Juliol   822.808   119.663   703.145     2.150.662   224.202   1.926.460  
     Agost   776.948   87.713   689.235     2.187.698   174.386   2.013.312  
     Setembre   728.726   100.159   628.567     1.844.796   177.199   1.667.597  
     Octubre   777.581   116.403   661.178     1.877.673   206.794   1.670.879  
     Novembre   657.236   131.817   525.419     1.555.300   227.102   1.328.198  
     Desembre   588.278   134.669   453.609     1.397.197   230.372   1.166.825  
                          
Any 2020        1.888.705   555.447   1.333.258     4.354.006   944.280   3.409.726  
     Gener   583.208   123.853   459.355     1.418.513   203.220   1.215.293  
     Febrer   583.198   129.590   453.608     1.360.396   217.404   1.142.992  
     Març   224.368   56.054   168.314     558.061   101.112   456.949  
     Abril   -    -    -      -    -    -   
     Maig   -    -    -      -    -    -   
     Juny   -    -    -      -    -    -   
     Juliol   100.367   35.238   65.129     235.284   68.214   167.070  
     Agost   102.559   35.260   67.299     228.256   65.207   163.049  
     Setembre   87.870   45.474   42.396     174.635   77.362   97.273  
     Octubre   75.912   41.402   34.510     152.303   74.309   77.994  
     Novembre   52.284   35.899   16.385     92.528   57.784   34.744  
     Desembre   78.939   52.677   26.262     134.030   79.668   54.362  
                          
Any 2021        3.222.771   1.062.586   2.160.185     8.121.141   2.085.625   6.035.516  
     Gener   59.822   39.309   20.513     111.450   65.859   45.591  
     Febrer   72.907   51.762   21.145     133.434   84.543   48.891  
     Març   90.386   60.831   29.555     169.232   100.131   69.101  
     Abril   96.223   56.778   39.445     202.707   102.664   100.043  
     Maig   155.549   72.436   83.113     344.102   130.658   213.444  
     Juny   222.503   86.247   136.256     532.295   174.740   357.555  
     Juliol   347.118   102.548   244.570     953.967   222.418   731.549  
     Agost   442.028   95.171   346.857     1.269.331   215.716   1.053.615  
     Setembre   411.625   102.053   309.572     1.063.891   207.329   856.562  
     Octubre   494.753   130.404   364.349     1.284.008   270.494   1.013.514  
     Novembre   435.425   120.748   314.677     1.099.696   228.675   871.021  
     Desembre   394.432   144.299   250.133     957.028   282.398   674.630  
 
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més elevat que el d’àmbits territorials més grans .
Dades provisionals a partir de 12 2020
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE