1. Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona
11. Any 2017
Dte.     Barris   Població   Índex RFD  
Barcelona = 100  
                     
          BARCELONA   1.625.137   100,0  
                     
1     1. el Raval   47.986   71,2  
1     2. el Barri Gòtic   16.240   106,1  
1     3. la Barceloneta   15.101   79,6  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.923   99,4  
2     5. el Fort Pienc   32.048   106,5  
2     6. la Sagrada Família   51.651   101,8  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.246   175,9  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.512   137,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.315   110,2  
2     10. Sant Antoni   38.412   104,2  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   40.358   82,2  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.151   40,0  
3     13. la Marina de Port   30.622   69,3  
3     14. la Font de la Guatlla   10.422   82,9  
3     15. Hostafrancs   15.949   99,0  
3     16. la Bordeta   18.561   79,0  
3     17. Sants - Badal   24.047   81,0  
3     18. Sants   41.244   99,0  
4     19. les Corts   46.104   120,0  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.980   114,2  
4     21. Pedralbes   12.117   248,8  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.689   144,1  
5     23. Sarrià   25.106   193,6  
5     24. les Tres Torres   16.660   215,8  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.909   184,6  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.753   192,1  
5     27. el Putxet i el Farró   29.617   144,6  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.615   112,5  
6     29. el Coll   7.428   87,0  
6     30. la Salut   13.207   109,9  
6     31. la Vila de Gràcia   50.885   104,4  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.431   105,7  
7     33. el Baix Guinardó   25.734   92,0  
7     34. Can Baró   9.020   83,3  
7     35. el Guinardó   36.538   79,1  
7     36. la Font d'en Fargues   9.390   92,5  
7     37. el Carmel   31.583   54,2  
7     38. la Teixonera   11.634   73,7  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.971   84,1  
7     40. Montbau   5.171   79,8  
7     41. la Vall d'Hebron   5.792   95,8  
7     42. la Clota   611   93,5  
7     43. Horta   26.743   79,8  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.618   63,8  
8     45. Porta   25.046   64,4  
8     46. el Turó de la Peira   15.506   51,9  
8     47. Can Peguera   2.233   51,5  
8     48. la Guineueta   15.247   53,8  
8     49. Canyelles   6.863   52,2  
8     50. les Roquetes   15.648   49,7  
8     51. Verdun   12.368   51,3  
8     52. la Prosperitat   26.398   56,0  
8     53. la Trinitat Nova   7.271   48,2  
8     54. Torre Baró   2.859   46,5  
8     55. Ciutat Meridiana   10.369   38,6  
8     56. Vallbona   1.379   40,9  
9     57. la Trinitat Vella   10.006   47,1  
9     58. Baró de Viver   2.539   68,9  
9     59. el Bon Pastor   12.582   65,1  
9     60. Sant Andreu   57.223   77,7  
9     61. la Sagrera   29.031   77,1  
9     62. el Congrés i els Indians   14.141   75,1  
9     63. Navas   22.171   81,6  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.371   81,7  
10     65. el Clot   27.089   83,6  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.204   100,4  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.404   164,2  
10     68. el Poblenou   33.931   99,9  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.710   150,1  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.893   60,4  
10     71. Provençals del Poblenou   20.649   102,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.187   67,4  
10     73. la Verneda i la Pau   28.725   57,0  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades.
Per la població, lectura del Padró Municipal d'Habitants, 1 de gener 2017.