1. Característiques de la població per barris. Any 2021
1. Sexe
Dte.     Barris   TOTAL   Dones   Homes  
                       
BARCELONA             1.660.314   869.379   790.935  
                       
1     1. el Raval   48.688   22.466   26.222  
1     2. el Barri Gòtic   22.850   8.843   14.007  
1     3. la Barceloneta   15.125   7.647   7.478  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.009   11.431   11.578  
2     5. el Fort Pienc   33.445   17.443   16.002  
2     6. la Sagrada Família   52.164   28.118   24.046  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.088   23.431   20.657  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.046   22.685   20.361  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.906   30.843   27.063  
2     10. Sant Antoni   38.700   20.253   18.447  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.204   20.429   19.775  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.356   657   699  
3     13. la Marina de Port   31.092   16.141   14.951  
3     14. la Font de la Guatlla   10.239   5.377   4.862  
3     15. Hostafrancs   16.102   8.378   7.724  
3     16. la Bordeta   19.451   10.169   9.282  
3     17. Sants - Badal   24.903   13.239   11.664  
3     18. Sants   43.679   22.600   21.079  
4     19. les Corts   45.943   24.686   21.257  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.825   12.722   11.103  
4     21. Pedralbes   11.808   6.306   5.502  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.760   2.405   2.355  
5     23. Sarrià   24.769   13.243   11.526  
5     24. les Tres Torres   16.356   8.712   7.644  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.984   14.003   11.981  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.346   26.036   21.310  
5     27. el Putxet i el Farró   29.986   16.254   13.732  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.325   8.719   7.606  
6     29. el Coll   7.688   4.098   3.590  
6     30. la Salut   13.455   7.212   6.243  
6     31. la Vila de Gràcia   50.456   27.388   23.068  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.352   19.121   16.231  
7     33. el Baix Guinardó   25.842   13.877   11.965  
7     34. Can Baró   9.320   4.919   4.401  
7     35. el Guinardó   37.325   19.865   17.460  
7     36. la Font d'en Fargues   9.505   4.978   4.527  
7     37. el Carmel   32.724   17.166   15.558  
7     38. la Teixonera   12.044   6.248   5.796  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.385   3.896   3.489  
7     40. Montbau   5.114   2.812   2.302  
7     41. la Vall d'Hebron   5.932   3.169   2.763  
7     42. la Clota   698   335   363  
7     43. Horta   28.055   14.918   13.137  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.875   13.999   11.876  
8     45. Porta   27.796   14.731   13.065  
8     46. el Turó de la Peira   16.186   8.609   7.577  
8     47. Can Peguera   2.215   1.181   1.034  
8     48. la Guineueta   15.267   8.213   7.054  
8     49. Canyelles   6.813   3.584   3.229  
8     50. les Roquetes   16.563   8.576   7.987  
8     51. Verdun   12.865   6.880   5.985  
8     52. la Prosperitat   26.868   14.282   12.586  
8     53. la Trinitat Nova   7.628   3.966   3.662  
8     54. Torre Baró   2.923   1.462   1.461  
8     55. Ciutat Meridiana   11.152   5.688   5.464  
8     56. Vallbona   1.401   716   685  
9     57. la Trinitat Vella   10.513   5.162   5.351  
9     58. Baró de Viver   2.653   1.355   1.298  
9     59. el Bon Pastor   13.730   6.870   6.860  
9     60. Sant Andreu   58.225   30.727   27.498  
9     61. la Sagrera   29.568   15.723   13.845  
9     62. el Congrés i els Indians   14.549   7.746   6.803  
9     63. Navas   22.299   11.888   10.411  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.838   20.621   18.217  
10     65. el Clot   26.759   13.956   12.803  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.914   8.219   7.695  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.395   4.780   4.615  
10     68. el Poblenou   34.411   17.675   16.736  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.536   6.938   6.598  
10     70. el Besòs i el Maresme   26.116   12.440   13.676  
10     71. Provençals del Poblenou   21.185   11.036   10.149  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.229   13.958   12.271  
10     73. la Verneda i la Pau   28.798   15.160   13.638  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 gener 2021.