1. Superfície (ha) 2018
2. Per districtes
Districtes   Superfície (ha)  
         
BARCELONA   10.135,3  
         
1. Ciutat Vella   411,1  
2. Eixample   746,4  
3. Sants-Montjuïc   2.267,6  
4. Les Corts   601,7  
5. Sarrià-Sant Gervasi   1.990,9  
6. Gràcia   418,8  
7. Horta-Guinardó   1.195,7  
8. Nou Barris   805,1  
9. Sant Andreu   659,3  
10. Sant Martí   1.038,7  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.