1. Superfície (ha) 2020
3. Per barris
Dte.     Barris   Superfície total (ha)   Superfície amb QURB (ha)   Superfície sense QURB (ha)   
                       
BARCELONA             10.170,5   10.137,1   33,4  
                       
1     1. el Raval   110,0   110,0   0,0  
1     2. el Barri Gòtic   81,6   81,6   0,0  
1     3. la Barceloneta   117,9   109,5   8,4  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   111,0   111,0   0,0  
2     5. el Fort Pienc   92,9   92,9   0,0  
2     6. la Sagrada Família   104,2   104,2   0,0  
2     7. la Dreta de l'Eixample   212,0   212,0   0,0  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   122,8   122,8   0,0  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   134,1   134,1   0,0  
2     10. Sant Antoni   80,4   80,4   0,0  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   458,5   458,5   0,0  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca (2)   1.423,7   1.403,4   20,3  
3     13. la Marina de Port   126,9   126,9   0,0  
3     14. la Font de la Guatlla   29,7   29,7   0,0  
3     15. Hostafrancs   41,0   41,0   0,0  
3     16. la Bordeta   57,2   57,2   0,0  
3     17. Sants - Badal   41,5   41,5   0,0  
3     18. Sants   109,5   109,5   0,0  
4     19. les Corts   141,0   141,0   0,0  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   191,5   191,5   0,0  
4     21. Pedralbes   268,5   268,5   0,0  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   1.132,9   1.132,9   0,0  
5     23. Sarrià   304,7   304,7   0,0  
5     24. les Tres Torres   78,8   78,8   0,0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   223,4   223,4   0,0  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   166,9   166,9   0,0  
5     27. el Putxet i el Farró   84,8   84,8   0,0  
6     28. Vallcarca i els Penitents   125,1   125,1   0,0  
6     29. el Coll   35,3   35,3   0,0  
6     30. la Salut   64,8   64,8   0,0  
6     31. la Vila de Gràcia   132,1   132,1   0,0  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   65,1   65,1   0,0  
7     33. el Baix Guinardó   56,2   56,2   0,0  
7     34. Can Baró   38,4   38,4   0,0  
7     35. el Guinardó   130,9   130,9   0,0  
7     36. la Font d'en Fargues   65,7   65,7   0,0  
7     37. el Carmel   94,0   94,0   0,0  
7     38. la Teixonera   33,8   33,8   0,0  
7     39. Sant Genís dels Agudells   168,1   168,1   0,0  
7     40. Montbau   205,5   205,5   0,0  
7     41. la Vall d'Hebron   74,5   74,5   0,0  
7     42. la Clota   17,8   17,8   0,0  
7     43. Horta   307,0   307,0   0,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   56,4   56,4   0,0  
8     45. Porta   83,7   83,7   0,0  
8     46. el Turó de la Peira   35,4   35,4   0,0  
8     47. Can Peguera   11,9   11,9   0,0  
8     48. la Guineueta   61,2   61,2   0,0  
8     49. Canyelles   79,0   79,0   0,0  
8     50. les Roquetes   64,3   64,3   0,0  
8     51. Verdun   23,7   23,7   0,0  
8     52. la Prosperitat   59,1   59,1   0,0  
8     53. la Trinitat Nova   57,7   57,7   0,0  
8     54. Torre Baró   174,2   174,2   0,0  
8     55. Ciutat Meridiana   37,7   37,7   0,0  
8     56. Vallbona   61,4   60,8   0,6  
9     57. la Trinitat Vella   80,8   80,8   0,0  
9     58. Baró de Viver   23,0   23,0   0,0  
9     59. el Bon Pastor   186,8   186,8   0,0  
9     60. Sant Andreu   186,7   186,7   0,0  
9     61. la Sagrera   98,6   98,6   0,0  
9     62. el Congrés i els Indians   40,9   40,9   0,0  
9     63. Navas   42,4   42,4   0,0  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   74,1   74,1   0,0  
10     65. el Clot   69,7   69,7   0,0  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   112,2   112,2   0,0  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   92,5   92,5   0,0  
10     68. el Poblenou   156,7   156,7   0,0  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   122,7   120,3   2,4  
10     70. el Besòs i el Maresme   120,9   119,2   1,7  
10     71. Provençals del Poblenou   108,6   108,6   0,0  
10     72. Sant Martí de Provençals   73,4   73,4   0,0  
10     73. la Verneda i la Pau   113,0   113,0   0,0  
 
Nota: QURB: Qualificacions Urbanístiques
Superfície sense qualificació urbanística (QURB) inclou platges, molls, la llera del riu Llobregat i algunes franges colindants amb altres límits municipals.
(1) Inclou la superfície de l'AEI Parc MontjuÏc (365,1 ha)
(2) Inclou la superfície de l'AEI Zona Franca (1.345,5 ha)
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.