Informes sobre deute pendent de cobrament de la Generalitat i sobre l'evolució de les aportacions de la Generalitat

La Direcció de Serveis de Comptabilitat elabora periòdicament informes sobre l’estat del deute de la Generalitat de Catalunya amb el grup Ajuntament de Barcelona que inclou els deutes vençuts, els no vençuts i els no reconeguts, però acordats per convenis. En aquest apartat trobaràs el recull d’aquests informes. En paral·lel, la Direcció d’Empreses i Entitats Municipals elabora un informe sobre l'evolució de les transferències de la Generalitat de Catalunya al Grup Ajuntament de Barcelona, Consorcis i Fundacions, que també us presentem aquí.

Informe sobre l'evolució de les aportacions de la Generalitat de Catalunya

Informe sobre el deute pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya

Exercici 2023

Exercici 2022

Exercici 2021

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercicis anteriors

2013-2016