Política de despesa d'Altres actuacions de caràcter econòmic

                                                                      

Si vols saber més sobre aquesta política consulta el següent enllaç web:

Informació i Comunicació de Barcelona
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
Junta Arbitral de Consum de Barcelona