Política de despesa de Deute Públic

Si vols saber més sobre aquesta política consulta els següents enllaços web:

Evolució de l'endeutament

Indicadors de transparència de l'endeutament