Política de despesa de Seguretat i mobilitat ciutadana

                                             

Si vols saber més sobre aquesta política consulta els següents enllaços web:

Àrea de Seguretat i Prevenció
Guàrdia Urbana
Bombers
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Mobilitat
Barcelona de Serveis Municipals (Mobilitat)