Política de despesa d'Habitatge i urbanisme

                                             

Si vols saber més sobre aquesta política consulta el següent enllaç web:

Habitatge social
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Patronat municipal de l’Habitatge
Consorci de l’Habitatge de Barcelona
Barcelona d’Infraestructures Municipals
Barcelona Gestió Urbanística SA