Política de despesa d'Esport

                                            

Si vols saber més sobre aquesta política consulta els següent enllaç web:

Àrea de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació
Institut Barcelona Esports