Pressupostos inicials i liquidats de consorcis, fundacions i associacions