Pressupostos. Any 2016

Aquí podràs accedir a la documentació i a les dades relatives als pressupostos prorrogats al 2016 i la seva modificació, aprovada el 5 de maig de 2016:

Modificació pressupost prorrogat 2016:

Modificació de les bases d'execució del pressupost: