Recursos i indicadors dels programes pressupostaris

Recursos i indicadors dels programes pressupostaris

En el present apartat es mostra informació de recursos pressupostaris (despeses corrents) i indicadors de resultats pels programes de les diferents polítiques de despesa.