Tria l'any i comprovaràs com canvia el pressupost

  • Pressupostat

  • Ingressat

 • Subtotal no financer
  • Pressupostat

  • Ingressat

 • Subtotal financer
  • Pressupostat

  • Ingressat

Descarrega la taula de Per a què es gasta? en CSV o Excel

Descarrega la taula de En què es gasta? en CSV o Excel

Descarrega la taula de Qui ho gasta? en CSV o Excel

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
 • Els imports que es mostren com a pressupostats fan referència a les previsions i els crèdits definitius del pressupost.
 • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades d'acord amb l'estructura pressupostària per programes vigent.