Ordint processos col·lectius. Activació de treball amb el Consell de FIC

El passat 23 d’octubre es varem trobar més de 40 persones per treballar en el primer plenari del consell de la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats que coordina l’Ordit amb Soundiplomacy. El consell vol ser un espai consultiu i de governança que afavoreixi dinàmiques per a dissenyar col·lectivament allò que hi passa i el seu futur. És un espai on poden trobar-se els projectes residents i associats a la Fàbrica, a més d’entitats i persones interessades del territori per compartir i consensuar elements que vagin definint les formes de fer i d’habitar la fàbrica, Més info aquí

En aquesta trobada, la segona d’aquest nou consell , varen centrar-nos en treballar en 3 grups per tal d’articular comissions de treball. Una internacional, una de programació i una nova comissió, la de processos col·lectius, un espai de acció- reflexió i disseny col·lectiu d’iniciatives de cultura, educació i territori per tal de articular el programa de proximitat de la Fàbrica de Creacció. Aquesta comissió comptarà amb la coordinació / acompanyament de l’equip de l’Ordit, i es treballarà en una distribució de recursos com de la feina de la comissió per poder executar o gestionar processos. És a dir aquesta comissió té una dimensió executiva. Els elements transversals que “ordirem” en tots els processos són territori-cultura-educació, de manera que no és que es dissolgui una comissió d’educació, sinó que s’entén un treball que travessa les pràctiques per tal de generar aliances i formes de recolzar el treball de proximitat de la Fic amb el seu territori. A més a més,les temàtiques i maneres de treball seran orgànics, és a dir seran a partir d’aliances i espais en comú, sempre oberts a altres relacions, i no excloents, entre si i amb altres comissions del Consell.

En la següent sessió de treball, en 4 setmanes, estarem treballant sobre ecosistemes i possibles línies de treball per iniciar a principis de 2019, com un laboratori i experiment de política pública i de proximitat articular en el consell de FIC i amb espais col·lectius de treball, presa de decisions i desenvolupament de polítiques de proximitat.

Espai plenari del Consell