Consell de la FiC: la comissió de processos col·lectius, passet a passet

Des del passat 23 d’octubre, data en la qual es va celebrar el segon plenari del Consell de la Fabra i Coats, la recén creada comissió de processos col·lectius, un espai a mode de laboratori obert d’acció i reflexió per al disseny i la implementació de processos de treball col·lectiu en l’encreuament entre cultura, educació i territori, ha estat enfilant les bases i els protocols per a emprendre aquests treballs, així com fent emergir les necessitats i interessos manifestats per les entitats/persones participants en relació a l’ecosistema de Fabra i Coats.

En aquest període, la comissió s’ha trobat en tres ocasions, una vegada al mes, en les quals s’ha avançat per a concretar tant les formes de fer com les línies de treball que s’entomaran en el marc de la comissió. Així, a partir de diferents dinàmiques i converses, s’han establert les prioritats d’acció i els criteris que han de guiar-la. El primer activador des del qual s’ha treballat ha sigut l’elaboració d’una temptativa de cartografia col·lectiva que té com a finalitat fer emergir quins són els nusos, els espais de densitat al territori, a partir dels ecosistemes que aporta cada participant a la comissió. D’aquesta manera, podem identificar quins espais funcionen com a aglutinadors i d’altra banda, quin és l’abast de la xarxa que apareix en posar en comú els propis ecosistemes.

Pel que fa les línies de treball, s’han identificat 3 grans temes que té sentit desenvolupar a partir de l’impuls de la comissió de processos col·lectius: ciutats vivibles, memòries comunitàries i espais de formació. Aquestes prioritats d’acció recullen inquietuds que tenen a veure amb, per una banda, pensar els espais i les relacions que en ells s’hi donen des d’una perspectiva feminista, posant el sosteniment de la vida al centre; i amb posar en valor el propi espai de Fabra i Coats com a espai de memòries que activa i expandeix altres relats del passat al present al territori. A més, la reflexió dins la comissió ha fet visible la necessitat d’impulsar un espai per a l’autoformació, l’intercanvi i la transferència de coneixement, que tingui una vessant més interna però que també pugui ser pública i oberta.

Finalment, durant aquestes tres sessions, s’han anat desgranant alguns dels criteris que marcaran les bases del treball en el marc de la comissió, que tenen la funció de fer de pauta, de guia per al desenvolupament dels processos de treball i que, tot i estar definits, poden ser mòbils i transformar-se. Els criteris acordats que han d’operar per a construir processos col·lectius són:

  • respecte i reconeixement dels temps, sabers i espais. reconèixer les experteses diverses.
  • equilibri territorial.
  • sostenibilitat
  • interdisciplinarietat / hibridació
  • documentar i narrar els processos
  • avaluació continuada per a aprendre
  • generar prototips i treball amb caràcter experimental
  • afectar la FiC dins i fora