Memòria del procés participatiu “Fabra i Coats un espai obert al barri” Continuitats i confluències!

Dimarts 30 d’abril vam presentar les conclusions del procés participatiu “Fabra i Coats un espai obert al barri” que hem co-dissenyat des de l’Ordit i el districte de Sant Andreu per a decidir de forma participada com seran els espais exteriors d’aquest recinte fabril.

Aquí en podeu consultar la memòria!  Durant dues setmanes, aquest document i la traducció que han fet els tècnics del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu que han format part del grup impulsor estaran penjats al Decidim per què s’hi puguin fer els comentaris i esmenes pertinents.

Al llarg d’aquest procés de treball  s’han realitzat una trentena d’accions emmarcades en diferents propostes – punts de consulta i itineraris a l’espai públic, tallers de reflexió i processos de creació col·lectiva a través de les arts – i s’ha mobilitzat mig miler de persones. Per tal d’articular els diferents nivells de participació de forma compartida s’ha col·laborat amb més 35 entitats i equipaments com l’Ateneu Harmonia, grup d’autodefensa feminista ASSATA, les arquitectes Equal Saree, l’Associació Centre Pont del Dragó , el Centre de Normalització Lingüística de Sant Andreu, l’Associació d’Amics de la Fabra i Coat,  Lorelacional, l’Escola Can Fabra i l’Escola Bressol la Filadora i el col·lectiu d’arquitectes Lemur o la cooperativa d’urbanistes Raons Públiques entre d’altres.

A dia d’avui els processos encetats amb l’objectiu de decidir col·lectivament com serà aquest espai públic tindran continuitat en les diferents línies del programa de l’Ordit. El fet d’haver  assajat una reforma urbanística des d’una perspectiva comunitària ens ha permès donar valor als aspectes que podem anar treballant “mentrestant”: no haver d’esperar a què les obres d’urbanització estiguin acabades per cercar-hi noves possibilitats i corresponsabilitzar-nos del que volem que canvii travessant l’urbanisme.

La pregunta que  anirem recercant plegades és com compartir aquest espai per fer-lo més obert i habitable? Ho farem a través de metodologies artístiques i amb la complicitat dels diferents col·lectius i entitats del recinte, seguirem indagant sobre aquesta pregunta així com en els  acords i límits que hi han d’anar associats. Tant les línies de treball encetades comissió de processos col·lectius del Consell de la FiC , i que ara es preparen per els seves fites públiques, com aquelles que obriem de forma descentralitzada en els darrer mesos de l’any hi aniran trobant les seves complementarietats i punts de contacte a mesura que es vagin desplegant.