Què és?

L’Ordit es un espai de treball situat a la Fabra i Coats des del qual es volen teixir col·laboracions amb el territori més proper i amb la ciutat per a la creació de xarxes i ecosistemes comunitaris d’acció i creació cultural.

L’Ordit és un espai de treball obert des del qual s’impulsa el desplegament de processos d’intermediació amb el context, per articular l’ecosistema d’entitats del recinte de la Fabra i Coats i per reforçar-ne la connexió amb el territori més proper i amb altres espais de la ciutat, promovent projectes que es fonamentin en la creació de xarxes d’acció i producció cultural. En suma, la seva missió és articular un ecosistema sostenible de treball en relació amb la FiC que pugui generar, en última instància, un espai plural de governança d’aquest recinte.

Des de L’Ordit es fomentaran, s’impulsaran i es teixiran relacions en processos de treball entre les pràctiques socials i culturals significatives del territori, amb vinculacions amb els agents locals, i les pràctiques artístiques contemporànies.

Com s’articula?

L’Ordit és un espai obert que es desenvolupa i se sosté amb la implicació de persones i col·lectius que comparteixen els seus sabers; un espai de participació plural i escolta activa. L’Ordit és un espai obert per qualsevol persona, iniciativa o entitat, i anirà  creixent i generant sinergies i iniciatives en la mesura en què aquestes s’involucrin i comparteixin  sabers. La seva metodologia de treball es basa en la participació plural i l’escolta activa en espais col·lectius que precedeixen el programa, per tal de poder pensar temàtiques, necessitats i potencials a l’hora de repensar com treballar i articular el recinte de Fabra i Coats

Perquè un projecte com L’Ordit

Per assajar i posar en pràctica formes de producció i participació cultural democràtiques i arrelades als territoris, vinculades als ecosistemes socials i culturals que els configuren.

L’Ordit  es planteja com una eina per poder assajar i treballar altres formes d’implicació i participació ciutadana en espais i equipaments que puguin articular l’escala de ciutat i de barri.